Săptămâna trecută a avut loc, pentru început la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, apoi la sediul Instituției Prefectului județului Ilfov, instuirea primarilor și/sau personalului administrativ din primării cu privire la respectarea prevederilor legale pe timpul desfășurării adunărilor publice cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, dar și legat de actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 473, ediția print

Astfel, lt. col. Dumitriu Dumitru, prim adjunct al inspectorului şef al IJJ Ilfov, le-a reamintit celor prezenţi prevederile Legii 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, mai ales cele referitoare la constituirea Comisiei de avizare a caravanelor electorale, spre exemplu. Au fost discutate, de asemenea, prevederile Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19/15 octombrie 2018, care stipulează în mod clar că există obligația de declarare prealabilă a adunărilor publice, atunci când adunările urmează să se desfășoare în piețe ori pe căile publice (drum public, parte carosabilă și trotuar) sau în alte locuri prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea 60 /1991, situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Aici s-a amintit de faptul că la adunările publice unde participă copii, aceștia trebuie însoțiți de adulți și nu trebuie folosiți la propagandă! În continuare au fost trecute cu vederea prevederile Legii 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României, în sensul că au fost coroborate cu aspecte practice din teren, urmărindu-se corectarea deficiențelor din anii anteriori.

Respectarea prevederilor legale!

La Prefectura Ilfov, în prezența prefectului și subprefectului, Mihai Sandu Niță și Vincențiu Voicu, reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP) au făcut precizări importante asupra ”măsurilor tehnice principale” ce revin primarilor din localitățile ilfovene. S-au prezentat ”principiile de bază” prevăzute de art.1 alin (2)-(4) din Legea 370/2004, care stabilesc că ”Președintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat (…). Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente, se organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate”.

Prefectul Mihai Sandu Niță a solicitat reprezentanților UAT-urilor să respecte termenele stabilite în calendarul legislației privind alegerile prezidențiale din 2019 și a amintit primarilor că:

Ü asigură, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, actualizarea Registrului electoral,

Ü întocmesc și tipăresc listele electorale permanente,

Ü asigură amenajarea secțiilor de votare și dotarea acestora cu urne de vot,

Ü informează alegătorii cu privire la delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora,

Ü acordă sprijin reprezentanților STS pentru instalarea echipamentelor pentru funcționarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și furnizarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date necesare birourilor electorale,

Ü asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor anterior menționate, precum și protecția fizică a acestora,

Ü acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin.

Reprezentanții AEP le-au reamintit edililor că secțiile de votare trebuie să fie prevăzute cu rampe care să faciliteze accesul și persoanelor cu deficiențe de mobilitate și au menționat că la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se utilizează liste electorale permenente, suplimentare și extrase din listele electorale. Nu se utilizează liste electorale complementare sau liste electorale speciale! Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe secții de votare, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral. Acestea se tipăresc în două exemplare, până pe 8 noiembrie și, la fel și listele electorale permanente folosite în cel de-al doilea tur de scrutin, tipărite până pe 22 noiembrie 2019. Câte un exemplar, semnat de primar și secretarul respectivei UAT, se predă biroului electoral, iar unul rămâne în păstrarea secretarului general. De radierile din Registrul electoral se ocupă, de asemenea, primarii sau persoanele desemnate de aceștia prin dispoziție. Efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral cu încălcarea legislației în vigoare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.500 la 10.000 de lei. La fel, neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor la termenele stabilite de Legea 208/2015 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 4.500 de lei.

Extrase din Registrul electoral, la cerere

Până cel târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, respectiv 1 noiembrie 2019, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt obligați să pună la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea și pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva UAT, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport de hârtie sau electronic.

Orarul votului

Ziua alegerilor pentru Președintele României este duminică, 10 noiembrie 2019. În țară, votarea începe la ora locală 7.00 și se încheie la ora locală 21.00. Alegătorii aflați la ora 21.00 la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să-și exercite dreptul la vot până cel mult la ora 23.59!