Măsurători cadastrale, la Mogoșoaia

Imobilele de pe o cincime din suprafața județului, înscrise sau în curs de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Încă de la debutul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), Jurnalul de Ilfov a relatat, în mai multe ediții, detaliat, prevederile acestuia, beneficiile înregistrării sistematice, dar și modul în care programul este primit de autoritățile locale ilfovene. Permanent am subliniat interesul acestora din urmă pentru PNCCF, chiar dacă județul Ilfov nu mai are terenuri în extravilan, iar în acest caz, eforturile de a bugeta din fonduri proprii cadastrarea la nivelul unei întregi unități administrativ teritoriale (UAT) nu sunt deloc de neglijat. În acest context, recentele afirmații de la un post TV potrivit cărora în Ilfov nu s-a încheiat nici un contract de finanțare pentru lucrări de cadastru sistematic sunt în totalitate false, făcute cu rea voință, fără a cere opinia celor direct implicați la nivel județean, în speță Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov.

Pentru a lămuri aceste aspecte și pentru a vă oferi datele corecte și recente ale modului în care se derulează PNCCF în județ ne-am adresat OCPI Ilfov, de unde am primit toate răspunsurile solicitate.

Articol apărut în nr. 360 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

PNCCF 1

Așadar, pornim de la precizarea că în cadrul PNCCF există două modalități de finanțare care implică lucrări de înregistrare sistematică pentru întreaga UAT, iar, în acest caz, OCPI Ilfov are în desfășurare contracte în comunele – Copăceni (4.311 imobile și suprafața de 1.254 ha), 1 Decembrie (6.559 imobile și suprafața de 1.704 ha), Clinceni (12.175 imobile și suprafața de 2.325 ha) – finanțate din fonduri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Mai există, apoi, contractele pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru întreaga UAT încheiate direct între aceasta, în calitate de achizitor, și prestator, care vor beneficia de cofinanțare din partea ANCPI, conform legii, pentru comunele Mogoșoaia (2.627 ha), Vidra (6.697 ha) și Măgurele (4.469 ha). E important de subliniat aici că, aceste contracte aflate în derulare sunt finanțate din fonduri proprii ale primăriilor, în condițiile Legii 7/1996. Aceste contracte adună o suprafață totală de 19.076 ha, reprezentând 11,97% din întreg teritoriul administrativ al județului Ilfov – de 159.300 ha.

Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov, ne‐a declarat că, în urma discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții primăriilor din județ, se estimează încheierea de noi contracte pentru lucrări de înregistrare sistematică pe întreaga UAT pentru încă 5 comune Berceni (2.735 ha), Brănești (5.331 ha), Periș (7.757 ha), Ștefănești (2.928 ha) și Tunari (2.975 ha), finanțate, de asemenea, din fonduri proprii ale primăriilor, în condițiile Legii 7/1996. Noile contracte însumează o suprafață de 21.726 ha, adică 13,64% din teritoriul administrativ al județului Ilfov.

Înregistrarea sistematică pe sectoare cadastrale

În 2016, după apariția OUG 35/2016 care a completat Legea 7/1996, au încheiat contracte de finanțare (respectând condițiile impuse de OUG 35/2016), 24 de localități din 37 eligibile, reprezentând 64,86% din numărul total de UAT eligibile pentru a fi integrate în cadrul acestui program. Dintre acestea, 4 contracte au fost reziliate, deoarece nu au fost respectate clauzele sau cererea UAT.

Contractele pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale în cadrul cărora s‐au executat astfel de lucrări au fost derulate în Afumați (pe 332 ha), Berceni (201 ha), Bragadiru (30 ha), Brănești (240 ha), Buftea (52 ha), Cernica (61 ha), Ciolpani (95 ha), Ciorogârla (54 ha), Cornetu (64 ha), Dascalu (328 ha), Glina (187 ha), Grădiștea (157 ha), Gruiu (117 ha), Măgurele (49 ha), Moara Vlăsiei (95 ha), Nuci (166 ha), Petrăchioaia (275 ha), Snagov (89 ha), Tunari (27 ha), Vidra (65 ha).

O parte dintre aceste contracte au fost finalizate în 2016 (le redăm mai jos) sau sunt acum în derulare, în diferite etape, și însumează o suprafață totală de 2.684 ha, reprezentând 1,68% din întreg teritoriul administrativ al județului. În perioada septembrie – decembrie 2016 s‐au finalizat lucrări de înregistrare sistematică, conform OUG 35/2016, în cadrul PNCCF, pentru 12 UAT, astfel:

Afumați – 229 imobile, reprezentând 5,48% din suprafața totală a UAT;

Berceni – 314 imobile, reprezentând 7,34% din suprafața totală a UAT;

Brănești – 312 imobile, reprezentând 4,5% din suprafața totală a UAT;

Buftea – 118 imobile, reprezentând 0,96% din suprafața totală a UAT;

Cernica – 123 imobile, reprezentând 2,84% din suprafața totală a UAT;

Ciorogârla – 133 imobile, reprezentând 1,75% din suprafața totală a UAT;

Glina – 202 imobile, reprezentând 6,48% din suprafața totală a UAT;

Moara Vlăsiei – 179 imobile, reprezentând 1,51% din suprafața totală a UAT;

Petrăchioaia – 177 imobile, reprezentând 4,88% din suprafața totală a UAT;

Snagov – 163 imobile, reprezentând 1% din suprafața totală a UAT;

Tunari – 263 imobile, reprezentând 0,91% din suprafața totală a UAT;

Vidra – 186 imobile, reprezentând 0,97% din suprafața totală a UAT.

Astfel, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în cele 4 luni menționate, au fost înregistrate 2.399 imobile, în suprafața de 1.678 ha, reprezentând 1,05% din întreg teritoriul județului.

De asemenea, o parte din contractele de finanțare cu privire la lucrări de înregistrare sistematică conform OUG 35/2016 au continuat și în 2017, pentru 8 UAT. Și au fost finalizate, până la 30.06.2017:

Ciolpani – 147 imobile, reprezentând 2,28% din suprafața totală a UAT;

Dascălu – 335 imobile, reprezentând 8,45% din suprafața totală a UAT;

Gruiu – 255 imobile, reprezentând 1,79% din suprafața totală a UAT;

Măgurele – 274 imobile, reprezentând 1,09% din suprafața totală a UAT;

Nuci – 227 imobile, reprezentând 3,18% din suprafața totală a UAT.

Se află, în lucru, la acest moment:

Bragadiru – 166 imobile, reprezentând 1,46% din suprafața totală a UAT;

Cornetu – 180 imobile, reprezentând 4,19% din suprafața totală a UAT;

Grădiștea – 199 imobile, reprezentând 5,52% din suprafața totală a UAT.

Astfel, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu finanțare pe sectoare, până în acest moment au fost înregistrate 3.637 imobile, în suprafață de 2.561 ha, reprezentând 1,61% din întreg teritoriul județului. Și, cum arătam mai sus, mai sunt în derulare în diferite etape lucrări de înregistrare sistematică pentru încă 545 de imobile (0,16%).

Urmează noi contracte!

De asemenea, în acest an, în cadrul PNCCF, pe sectoare cadastrale cu finanțare de la ANCPI s-au încheiat 2 noi contracte cu UAT Berceni (1.000 imobile, cu suprafața de 747 ha) și Periș (2.000 imobile, cu suprafața de 1.202 ha).

În concluzie, pe raza teritorială a județului Ilfov există în derulare sau deja finalizate, contracte care vor însuma 14,96% din întreg teritoriul administrativ al județului. ”Luând în calcul faptul că s-au făcut pași importanți în direcția încheierii procedurilor de licitație în comunele Berceni, Brănești, Periș, Ștefăneștii de Jos și Tunari, ne considerăm îndreptățiți să estimăm că, la momentul finalizării tuturor contractelor, imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară vor însuma 28,60% din întreg teritoriul administrativ al județului”, ne-a mai explicat Ruxandra Ghiba.