După rezultatele dezastruoase la examenul     de bacalaureat de anul trecut, învățămîntul ilfovean dă semne de înviorare, dacă ar fi să ne luăm după ”Raportul privind calitatea educației pe semestrul 1 al anului 2012 – 2013”. Documentul, care are peste 100 de pagini, a fost prezentat de către In-spectorul Școlar General, Ion Cornaciu, unui număr de 150 de directori ai unităților de învățământ de stat și particulare din Ilfov. Ședința dedicată acestui eveniment s-a desfășurat la Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” din comuna Roșu, iar pe lângă directori, au fost prezenți și toți inspectorii școlari din județ.

Evenimentul a început cu analiza indicatorilor propuși la începutul anului școlar, mai precis optimizarea tuturor domeniilor educației din Ilfov, accentul fiind pus pe creșterea procentului de promovabilitate. S-au prezentat analize și pe alți indicatori, cum ar fi inspecția școlară, proiectarea activităților unităților de învățământ pe semestrul I, modul de îndeplinire a indicatorilor propuși și felul în care s-a derulat monitorizarea frecvenței la 

cursuri, în scopul prevenirii abandonului școlar. Un alt punct pus în discuție a fost legat de asigurarea securității elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ dar și pe raza lor, în acest sens fiind menționată buna colaborare cu cu polițiile locale. Modernizarea cabinetelor, labora-toarelor, sălilor de sport și a bazelor sportive dar și interesul crescut al cadrelor didactice s-a reflectat în gradul de promovabilitate din primul se-mestru, net superior celui din anul școlar anterior. Deși lucrurile merg spre bine, Inspectorul Școlar General, Ion Cornaciu nu este încă mulțumit. ”Rezultatele obținute de elevi la simulările parțiale nu sunt încă pe măsura așteptărilor. Însă, atât directorii cât și școlarii sunt hotărâți să aplice o serie întregă de măsuri reparatorii, în așa fel ca în vară, la examene, să fie mult mai bine”, ne-a declarat acesta.

Comunitățile locale trebuie să se implice mai mult

Inspectorul Școlar General a apreciat că sunt condiții pentru obținerea unor rezultate mai bune decât cele din anii precedenți, dar le-a subliniat ce-lor prezenți că trebuie să muncească mai mult, mai bine, să fie mai ordonați, iar mediul școlar să fie înțeles corect de către comunitate, cea care ar trebui să susțină procesul educațional, sau măcar să îl încurajeze. În raportul prezentat, atât profesorul Ion Cornaciu, cât și Daniela Barbu, Inspec-tor General Adjunct, au mulțumit directorilor și inspectorilor pentru efortul depus pe parcursul semestrului I și și-au exprimat încrederea în me-diul didactic din Ilfov pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale. 

Totodată, Inspectorul Școlar General, Ion Cornaciu, a rugat directorii să transmită primarilor din Ilfov mulțumiri pentru deschiderea față de educație, în general și față de școlile din fiecare localitate, în special, mai ales că Inspectoratul Școlar Ilfov se află într-un dialog permanent cu edilii ilfoveni.