Cu ziua de astăzi, Joia Mare, încep Patimile lui Hristos Domnul. Este ziua în care Iisus a fost prins şi dus la judecata fariseilor. La Denia din această seară, preoţii citesc cele 12 Evanghelii ale mântuitoarelor Patimi şi scot Sfânta Cruce în naosul bisericii.

 

În cea de-a patra zi din Săptămâna Patimilor se comemorează spălarea picioarelor ucenicilor ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină a lui Iisus din Nazaret cu Apostolii la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea din Grădina Ghetsimani şi începutul Patimilor lui Hristos. Toate evenimentele care au loc astăzi în lăcaşele de cult în memoria întâmplărilor din ultimele zile ale vieţii Mântuitorului, ne îndeamnă la rugăciune, la sporirea în credinţă, iubire şi curăţire sufletească. Să ne deschidem inimile către Hristos Domnul, aşa cum şi El şi-a deschis inima către noi oamenii, când a luat asupra Sa, păcatele noastre! De astăzi încep cele trei zile de patimi ale Mântuitorului.

„Acesta este Trupul Meu care se va da pentru voi”

Cina cea de Taină reprezintă fundamentul Liturghiei. Acum Hristos arată pentru prima dată modul în care ucenicii vor participa la celebrarea Liturgiei – rânduiala Sfintei Euharistii (Împărtăşania cu Trupul şi Sângele lui Hristos). Astfel , El spune “Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se va da pentru voi, Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20), adăugând cuvintele: „Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea”.

În Joia Mare din Săptămâna Patimilor, Mântuitorul s-a rugat Tatălui Ceresc în Grădina Ghetsimani, din Țara Sfântă. Rugăciunea înălțată de Hristos în acea noapte, este considerată cea mai nobilă dintre toate rugăciunile deoarece, în acest fel s-a încredinţat cu totul lui Dumnezeu, împlinidu-I voia ca Fiu, ci şi ca om desăvârşit. Astfel, zbuciumul firii Sale umane, a luat sfârşit. S-a dat singur în mâinile păcătoşilor pentru a fi osândit la moarte pe Cruce.