Marţi, 25 iunie, în Colegiul Prefectural, care s-a desfăşurat la Snagov sub conducerea prefectului Speranţa Cliseru, a fost prezentat raportul privind activitatea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov şi a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Ilfov, pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în capitolul Mediu din Programul de Guvernare 2013-2018.

În 2012 Agenţia de Mediu a dat un singur acord de mediu

Din cele spuse de directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov (APM), Gabriela Dorojan, am aflat că, APM ca orice instituţie deconcentrată şi-a pliat activitatea pentru a duce la bun sfârşit obiectivele din programul de guvernare 2013-2018 participând la creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane.  În 2012, APM Ilfov a dat un singur acord de mediu şi un aviz Natura 2000.  Acest aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctual de vedere al impactului asupra ariilor natural protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000. Ca probleme, Raportul Agenţiei menţionează nerespectarea la faza de construcţie a reglementărilor impuse prin avizele emise la faza de proiect a Planurilor de Urbanism Zonal şi a reieşit că, de multe ori, PUZ-urile se aprobă cu soluţia de racordare la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare (care se vor extinde o dată cu extinderea intravilanului). În realitate, se arată în Raportul Agenţiei de Mediu, extinderea reţelelor nu se realizează, iar investitorii construiesc ansamblul rezidenţial propus la faza PUZ, sau vând loturile altor persoane, cu rezolvarea utilităţilor pe fiecare lot în parte.

În privinţa monitorizării calităţii aerului, APM Ilfov deţine două staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, Măgurele şi Baloteşti care sunt gestionat de către APM Bucureşti prin reţeaua de monitorizare a regiunii 8 Bucureşti – Ilfov.  

_________________________________________________________________________________________________________________

6 arii natural protejate de interes naţional şi de interes comunitar se găsesc pe teritoriul judeţului Ilfov

_____________________________________________________________________________________

Legislaţia referitoare la gestionarea deşeurilor este una dintre preocupările constante ale APM Ilfov, care a înştiinţat consiliile locale asupra obligaţiilor ce le revin, a realizat centralizarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, a verificat agenţii economici care produc ambalaje şi/sau produse ambulate. Mai mult, APM Ilfov a organizat acţiuni de conştientizare privind colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje în instituţii de învăţământ.

Controlul Gărzii de Mediu   

Din analiza activităţii desfăşurate în anul 2012 de Comisariatul Judeţean Ilfov  şi din cele communicate de comisarul şef, Emil Florin Grigore, au fost identificate deficienţe în privinţa aspectelor de mediu şi a alocării resurselor. Ca aspecte de mediu, Raportul citat menţionează gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor pe traseul de la colectare la eliminare, neimplicarea administraţiei publice locale pentru instrumentarea şi soluţionarea problemelor de mediu la nivelul comunităţii. De asemenea, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ilfov  a constatat deficienţe privind administrarea ariilor naturale protejate, mai exact lipsa aprobării planurilor de management pentru Lacul Snagov, Pădurea Snagov, Pădurea Scroviştea, Căldăruşani-Dridu.  

Două organisme care colaborează foarte bine

Raportul prezentat în Colegiul Prefectural scoate în evidenţă buna colaborare dintre APM Ilfov şi Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ilfov  care s-a materializat prin schimburi de informaţii, alcătuirea de echipe mixte şi deplasarea în teren pentru verificarea şi soluţionarea sesizărilor primite din partea populaţiei în cazul poluărilor accidentale.