Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Parohia Tâncăbeşti

Primele acte administrative pentru bisericile din Ilfov care nu aveau emise documente de proprietate asupra terenurilor

”Nu poate să fie întâmplător că după fix 7 ani (cifra magică a Lui Dumnezeu) de la emiterea ultimului Ordin de constatare a dreptului de proprietare (OP 146/23.03.2011, semnat de prefectul județului ­Ilfov la acea vreme – Dan Cornel Baranga, privind constatarea dreptului de proprietate privată pentru terenul în suprafață de 3.579 mp, situat în comuna Gruiu, satul Siliștea Snagovului, al Parohiei Siliștea Snagovului – Biserica ”Sf. Nicolae”) au fost emise, primele cinci acte administrative care constată dreptul de proprietate privată asupra terenurilor unor parohii din Ilfov. Este vorba de terenul în suprafață de 1.393 mp, situat în comuna Nuci, satul Micșuneștii – Mari, al Parohiei Micșuneștii – Mari; terenul în suprafață de 2.845 mp, situat în comuna Grădiștea, satul Sitaru, al Parohiei Grecii de Jos, filiala Grecii de Mijloc; terenul în suprafață de 2.440 mp, situat în comuna Grădiștea, satul Grădiștea, al Parohiei Grecii de Sus; terenul în suprafață de 4.336 mp, situat în comuna Snagov, satul Tâncăbești, al Parohiei Tâncăbești și de terenul în suprafață de 2.669 mp, situat în comuna Grădiștea, satul Sitaru, al Parohiei Sitaru”, ne-a declarat prefectul județului Ilfov, Marius Cristian Ghincea, semnatarul Ordinelor Prefectului nr. 125, 126, 127, 128 și 129/12.03.2018 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în condițiile art. 23 și art. 36 din Legea 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articol apărut în nr. 395 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

O promisiune respectată!

Demersul prefectului Cristian Ghincea reprezintă, de fapt, onorarea unui promisiuni făcute la preluarea mandatului, fiind prezent la Hramul Bisericii ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din comuna Jilava, un drum deloc ușor, la capătul căruia oficialul spune că a găsit ”soluția necesară pentru constatarea dreptului de proprietate asupra lăcașurilor de cult”. ”Soluția de a se adresa instanțelor de judecată nu a fost considerată viabilă, din cauza timpului îndelungat pentru soluționarea dosarelor de către magistrați, fără să mai punem la socoteală că exista neșansa respingerii acțiunii de uzucapiune, mai ales că această acțiune presupune judecarea cu proprietarul neposesor. Ori, în situația bisericilor, acestea nu și-au pierdut niciodată dreptul de proprietate, ci doar posibilitatea dovedirii înscrisurilor recunoscute de statul român”. Acestui considerent i s-a alăturat acela privind starea deplorabilă în care ajunseseră unele biserici din Ilfov, printre care și unele extrem de vechi și valoroase monumente istorice reprezentative ale valorilor credinței, cunoștințelor și tradițiilor poporului român care a trăit în această regiune a țării. Ajunse într-o stare avansată de degradare, nu se puteau renova sau reabilita în lipsa actelor de proprietate, doar în baza acestor documente putându-se emite autorizațiile de construire. Cristian Ghincea a propus primăriilor întocmirea unor noi documentații, completate unde era cazul, necesare emiterii Ordinului Prefectului, acesta din urmă fiind actul administrativ constatator al dreptului de proprietate. Asta după ce, Instituția Prefectului județului Ilfov returna primăriilor, pe 13 ianuarie 2016, în baza Adresei nr. 52, toate documentațiile parohiilor. Pentru că se dorea schimbarea opticii membrilor Comisiei Județene Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – lucru pe care, de altfel, în calitate de președinte al Comisiei, l-a și reușit, prefectul Ghincea. El a supus atenției comisiei posibilitatea emiterii Ordinului Prefectului în conformitate cu prevederile articolelor 23 și 26 alin. 6 din Legea 18/1991, republicată, pentru parohiile care dețin teren intravilan, aferent clădirilor destinate celebrării unui cult religios (biserici, case parohiale, capele și cimitire). Astfel, pe 5 februarie 2018 s-a adoptat Hotărârea 46 care stă acum la baza emiterii Ordinelor Prefectului pentru constatarea dreptului de proprietate al parohiilor asupra terenurilor pe care sunt ridicate biserici, case parohiale, capele sau sunt amenajate cimitire.

În acest moment, potrivit prefectului, alte 16 parohii din Ilfov pregătesc dosarele pentru depunerea la comisie, în vederea obținerii titlurilor de proprietate, iar această deblocare a procedurii a creat, de fapt, condițiile necesare protejării acestor lăcașuri de cult din Ilfov. Acum se pot accesa fonduri pentru reabilitarea celor deteriorate, sau se pot renova.

Biserica Parohiei Micşuneştii – Mari, din comuna Nuci

 Biserica din Sitaru, comuna Grădiştea, a Parohiei Grecii de Jos

Biserica “Sf. Nicolae”, Parohia Siliştea Snagovului