Pe 30.08.2018, la sediul Ministerului de Interne, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat o videoconferință la care au participat directori din cadrul Agenţiei, prefecții, primarii unităților administrativ teritoriale și directorii oficiilor de cadastru.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 418

În cadrul acesteia au fost abordate aspecte ce derivă din aplicarea prevederilor art.9 alin.(34^7) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

(…) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligația de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes național, precum și pe cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(…).

De asemenea, s-au discutat problemele legate de aplicațiile RENNS (Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale) și RAN (Registrul Agricol Naţional).

RENNS reprezintă un sistem informatic de tip geografic/geospațial care să permită gestiunea pe întreg ciclul de viață, evidență și consultarea la nivel național a nomenclaturii stradale, iar implementarea acestuia are ca obiective:

– materializarea reglementărilor europene și naționale cu privire la infrastructura națională de date spațiale;

– creșterea calității serviciilor publice, reducerea duratei de livrare și simplificarea accesului cetățenilor la acestea;

– creșterea capacității institutiilor publice în fundamentarea de politici cu impact la nivel național.

RENNS este realizat, actualizat și administrat de ANCPI în parteneriat cu autoritățile publice locale, instituțiile publice, organizațiile private și cetățenii și se constituie exclusiv în format electronic.

Beneficiarii și categoriile de utilizatori ai ­RENNS sunt ANCPI, Institutul Naţional de Statistică, consumatorii institu­ționali și publici (Poliție, Pompieri, Salvare, Poșta Română, cetățenii etc.).

RAN centralizează registrele agricole locale

La rândul său, RAN reprezintă sistemul informatic centralizat care gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrative teritoriale, fiind implementat, dezvoltat și administrat de ANCPI.

Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unității adminstrativ teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu RAN, în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. Beneficiarii și categoriile de utilizatori ai RAN sunt:

➲ANCPI – care gestionează sistemul de cadastru și publicitate imobiliară, deține și furnizează informații geo spațiale ale teritoriului țării,

➲Ministerul Agriculturii și agențiile subordonate care elaborează politici agricole,

➲UAT-uri care gestionează Registrul agricol local,

➲Consiliul județean – prin care se centralizează, în prezent, datele,

➲Cetățeni (gospodăriile) care declară datele în Registrul local,

➲APIA care gestionează subvențiile în agricultură,

➲Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) – care are ca responsabilitate gestionarea raselor animalelor din agricultură,

➲INS care face statistici naționale inclusiv în domeniul agricol,

➲ANSVSA care are ca responsabilitate gestionarea din punct de vedere veterinar a animalelor și siguranța alimentară,

➲ANAF care face verificări privind decla­rațiile pentru impozite,

➲Ministerul Dezvoltării.

În scopul accelerării introducerii datelor celor două aplicații, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov a organizat instruiri în luna august 2017 și februarie 2018 cu reprezentanții desemnați de fiecare primărie, având în vedere că în anul 2020 va avea loc recensământul agricol și în 2021 recensământul populației, iar datele din aceste aplicații vor fi absolut necesare.