Elevilor aflați în anul școlar 2015 – 2016 în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a li se vor deconta cheltuielile pentru achiziționarea de manuale școlare, în valoare de 55 de lei (pentru fiecare elev), prevede un proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Educației.

Decontarea cheltuielilor se va face pe baza solicitării scrise a elevului, însoțită de factura fiscală din care să reiasă numele elevului/ părintelui sau tutorelui legal instituit, suma achitată, titlurile manualelor achiziționate, autorii, editura, după caz. Suma va permite decontarea, cel puțin parțială, a cheltuielilor elevilor pentru achiziționarea manualelor școlare. 

Se decontează doar manuale de pe lista MECS

Proiectul mai prevede că se vor deconta sumele cheltuite pentru achiziționarea manualelor școlare care se regăsesc în lista aprobată de MECS, pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul.  Numărul estimat de beneficiari în anul școlar 2015 – 2016 este de 362.512 elevi, iar suma estimată pentru decontarea manualelor școlare este de 19.938 mii lei și va fi avansată din bugetul MECS. „Bugetul Ministerului Educației urmează a fi suplimentat la rectificare cu această sumă”, prevede nota de fundamentare a proiectului. Inspectoratele școlare județene vor transfera în bugetul unităților de învățământ liceal de stat sumele corespunzătoare pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea manualelor școlare, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri și numărului de elevi înmatriculați în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a. 

Decontarea se efectuează până în decembrie

 

Unitățile de învăță­mânt vor deconta sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie. Inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor solicita Ministerului Edu­cației și Cercetării Științifice, până la data de 25 noiembrie, sumele totale necesare pentru decontare, pe baza solicitărilor primite de la unitățile de învățământ. Decontarea se va efectua până la data de 18 decembrie.