Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va organiza, în martie, licitaţii pentru două sisteme IT, contractele cumulând 163,3 milioane de lei, cu TVA. Prima licitaţie are termen de deschidere a ofertelor data de 16 martie și are ca obiectiv achiziţionarea de sisteme informatice pentru gestionarea reţetelor medicale necompensate și a reţetelor pentru substanţe stupefiante și psihotrope, conectarea la DES (Dosarul Electronic de Sănătate) a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale și ambulante. Valoarea licitaţiei se ridică la 78,82 milioane de lei, TVA inclusă. În cazul celei de-a doua licitaţii, în valoare de 84,47 milioane de lei, termenul de deschidere a ofertelor a fost programat pentru 17 martie. Se urmărește achiziţionarea serviciilor necesare privind implementarea sistemelor informatice pentru gestionarea concediilor medicale și a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare și îngrijiri la domiciliu. Ambele licitaţii sunt finanţate prin fonduri europene nerambursabile și au durata de 8 luni, de la data atribuirii.