COMUNICAT DE PRESĂ

 

                                   Locurile de muncă vacante

 

          Conform listei locurilor de muncă vacante valabile la data de 09.07.2014, angajatorii din Judeţul Ilfov oferă un total de 440 locuri de muncă vacante, din care 51 pentru studii superioare, 253 pentru studii medii, 53 pentru muncitori calificaţi şi 83 pentru muncitori necalificaţi.

                      Profesiile, meseriile sau ocupaţiile în care agenţii economici din judeţul Ilfov oferă locuri de muncă sunt: consilier tehnic, , arhitect peisagistica, zugrav, lucrator comercial, casier, paznic, etc

                      Condiţiile de angajare, valabilitatea ofertei şi informaţiile suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se  pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.20.14, 0785/280.308; 0785/280.309, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) sau la punctele de lucru ale A.J.O.F.M. Ilfov.

  

 Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ