Comisia Europeană a inițiat o măsură de inter­venție pentru lapte praf degresat, care presupune cumpărarea de către CE a cantităților de produse eligibile din piață, cu scopul de a  sprijini producătorii și procesatorii în perioadele în care prețul pe piața comună scade sub anumite limite. 

Perioada de intervenție: 1 ianuarie-30 septembrie 2016

În anul 2016, prin derogarea stabilită de Reg. (UE) nr. 1549/2015, perioada de intervenție este între 1 ianuarie și 30 septembrie. Prețul de referință stabilit de CE pentru cumpărarea la intervenție a laptelui praf degresat este de 169,80 euro/100 kg. Cumpărarea la Intervenție a laptelui praf degresat se poate face la preț fix sau ca urmare a unei proceduri de licitație deschise de CE.

 

Ofertele de vânzare la preț fix, respinse

Având în vedere că, potrivit notificărilor transmise de statele membre la 1 aprilie 2016, cantitatea totală de lapte praf degresat oferită spre intervenție la preț fix, începând cu 1 ianuarie 2016, pare a fi depășit limita de 109.000 de tone fixată, Comisia a adoptat „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482 al Comisiei, din 1 aprilie 2016, de suspendare a achiziției pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat, pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016 și de deschidere a procedurii de licitație pentru achiziționare”. Astfel, începând cu data de 01 aprilie 2016, toate ofertele de vânzare la preț fix a laptelui praf degresat se resping. Astfel, procedura de cumpărare la intervenție prin licitație a laptelui praf degresat peste limita prevăzută este deschisă până la 30 septembrie 2016. Termenul de depunere a ofertelor de participare la prima licitație individuală este 19 aprilie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). Data limită de depunere a ofertelor de participare la următoarele licitații individuale este prima și a treia zi de marți a fiecărei luni, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). În cazul în care respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă, la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

 

Cantitatea minimă ofertată – 20 tone

Ofertele de participare la licitație trebuie să conțină produse eligibile din punct de vedere calitativ. Cantitatea minimă a ofertei este de 20 tone lapte praf degresat, iar solicitarea va fi însoțită de dovada constituirii unei garanții de 50 euro/tone. În cazul vânzării la intervenție prin licitație, prețul solicitat în ofertă nu poate depăși valoarea de 169,80 euro/100 kg produs. În cazul cumpărării la intervenție prin licitație, CE stabilește un preț maxim de achiziție iar APIA acceptă ofertele de participare la licitație care sunt egale cu valoarea maximă sau mai mici decât aceasta. Toate celelalte oferte de participare la licitație se resping. În cazul în care nu s-a stabilit niciun preț maxim de achiziție, toate ofertele de participare la licitație se resping.

Pentru detalii, operatorii interesați se pot adresa APIA, Direcția Măsuri de Piață Comerț Exterior, la adresa de e-mail: zootehnie.apia@apia.org.ro sau la tel. 021.200.50.126.