• Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR: „Să intensificăm colaborarea dintre familie, biserică și școală pentru promovarea valorilor permanente”

În mesajul intitulat „Educaţia – lumină pentru viaţă și bucurie de Centenar“, adresat tuturor elevilor, părinţilor și cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, la începutul anului școlar, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, îndeamnă la intensificarea colaborării dintre familie, școală și biserică pentru promovarea valorilor permanente și modelelor autentice care duc la dezvoltarea unei educaţii utile pentru viaţă, atât în plan personal, cât și comunitar.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 419, ediția print

„În contextul actual, marcat de tendinţe ideologice individualiste și secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generaţiile trecute, prezente și viitoare. De asemenea, este esenţială dezvoltarea unei educaţii utile pentru viaţă atât în plan personal, cât și comunitar, care să cultive libertatea și demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu, iubirea părintească, filială și fraternă, recunoștinţa și coresponsabilitatea, prie­tenia și întrajutorarea“, afirmă Întâistătătorul BOR, într-un mesaj adresat cu prilejul începerii anului școlar 2018 – 2019 citat de site-ul ­Basilica.ro.

Biserica a cultivat în sufletele românilor conștiinţa că au aceeași origine, limbă și credinţă

Mai mult, prin inter­mediul acestui mesaj, Părintele Patriarh ne sfătuiește pe toţi ca, „în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918“ să „ne amintim cu recunoștinţă de toţi aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au apărat unitatea de credinţă a românilor și au contribuit la cultivarea și consolidarea conștiinţei naţionale“. „În acest sens, Biserica, prin Sfânta Liturghie și tipar, a cultivat cu stăruinţă în sufletele românilor conștiinţa că au aceeași origine ca neam, aceeași limbă neolatină sau romanică și aceeași credinţă creștină. Astfel, Biserica a susţinut eforturile patriotice pentru înfăptuirea marilor evenimente din istoria românilor: Unirea Principatelor din 1859, obţinerea Independenţei de Stat a României (1877-1878) și Marea Unire din 1918. Mesajul educaţional al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 este acesta: Familia, Biserica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înţelepciunea și jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a preţui virtuţile lor și a le cultiva în prezent și în viitor“, mai spune Părintele Patriarh.

Patriarhul României:

„Ne rugăm Preasfintei Treimi să-i ocrotească pe toţi elevii, părinţii și cadrele didactice“

Cu prilejul revenirii pe băncile școlii, clericii se roagă pentru binecuvântarea elevilor, a părinţilor și dascălilor și-i încurajează să caute să trăiască în lumina și iubirea lui Hristos. „Totodată, prin continuarea Programului catehetic «Hristos împărtășit copiilor» și a proiectului «Alege Școala!», prin organizarea de tabere și activităţi educaţionale, Biserica dorește să încurajeze copiii și tinerii să crească permanent în comuniune de iubire în familie, în Biserică și în societate, preţuind valorile spirituale și culturale ale poporului român. Cu prilejul începutului anului școlar 2018 – 2019, ne rugăm Preasfintei Treimi să-i ocrotească pe toţi elevii, părinţii și cadrele didactice din învăţământul preuniversitar și să le dăruiască tuturor bucuria comuniunii fraterne în păstrarea dreptei credinţe, a unităţii și a demnităţii noastre naţionale!“, adaugă Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în mesajul adresat cu prilejul începerii anului școlar.