Patriarhul României a sfințit pictura restaurată a bisericii Parohiei Pantelimon Sat și a dăruit  credincioșilor o bijuterie spirituală neprețuită.

Icoanele și catapeteasma au îmbrăcat și ele haina sfințirii

Duminică, 9 iunie a fost o zi istorică pentru orașul Pantelimon. Împodobită ca o adevărată mireasă a lui Hristos, biserica Parohiei Pantelimon Sat a strălucit mai tare ca oricând în inimile credincioșilor. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un ales sobor de preoți, a îmbrăcat catapetesma, icoanele și pictura în noul veșmânt al sfințirii și a binecuvântat credincioșii cu dragostea-i părintească și cu numeroase daruri duhovnicești.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 455

Este mirific să pășești pragul lăcașului de cult de la Pantelimon Sat. După un îndelung proces de restaurare, astăzi frumusețea artistică a picturii acestei biserici se împodobește și se încununează splendid cu frumusețea duhovnicească a celor care-și caută aici liniștea sufletească. Cea mai frumoasă podoabă spirituală care înnobilează orașul de la marginea Capitalei a fost înnoită. Duminică, 9 iunie, icoanele, ferestrele Casei lui Dumnezeu prin care se poate vedea măreția Împărăției Cerurilor, au primit haina sfințirii. Așa se face că, în ziua prăznuirii Sfinților Părinți care au participat la primul Sinod Ecumenic, în biserica închinată Sfântului Nicolae și Sfântului Pantelimon a răsunat glas de bucurie, ore întregi. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, s-a aflat în mijlocul preoților și al credincioșilor parohiei și le-a răsplătit strădania de peste ani, la sfânta biserică. Printr-o slujbă frumoasă, grandioasă și înălțătoare, săvârșită în fața a sute de credincioși, soborul condus de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarh și părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului Ilfov Sud, a sfințit noua pictură a lăcașului de cult, care a fost conservată și restaurată complet prin grija părintelui paroh Adrian Tănăsoiu. Rugăciunile cele mai folositoare sufletului și cele mai frumoase cântări religioase au făcut ca harul Divin să se reverse peste lăcașul de cult și să-l îmbrace în haina luminoasă a purității și sfințeniei, de care orice om are atâta nevoie. Conștienți că numai prin credință ne putem păstra graiul și putem dăinui ca neam, primarul Marian Ivan, viceprimarul Dumitru David, consilierii locali și alți reprezentanți ai autorităților locale au răspuns glasului melodios al clopotelor și au înălțat rugăciuni la Ceruri, împreună cu preoții și restul credincioșilor.

Onorați să ne aflăm și noi, echipa Jurnalului de Ilfov, printre cei ce au luat parte la bucuria momentului istoric de la Pantelimon, încă de la primele momente petrecute în sfântul lăcaș, am simțit că ceva ne cuprinde într-o duioasă încântare. Slujba, de o înaltă frumusețe duhovnicească ne-a îndemnat să ascultăm cu atenție și pildele pe care Prefericitul Părinte Patriarh le-a așezat cu atâta căldură, la inima noastră. Iar după ce ne-am împărtășit cu darurile Sale duhovnicești, care ne-au întărit și mai mult în credință, am părăsit biserica păstorită de părintele Adrian Tănăsoiu, mai frumoși și mai bogați spiritual. „O biserică frumos întreținută creează bucurie și îndemnul la rugăciune, apropierea de Dumnezeu și la comuniune frățească. Este de mare folos să învățăm să lucrăm în unitate, în cooperare, într-o simfonie a darurilor pe care Dumnezeu le-a oferit fiecăruia, dar care trebuie puse în comun, spre binele comunității. Trebuie să păstrăm credința ortodoxă împreună. Cum putem face acest lucru? Venind la biserică, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, împărtășindu-ne cu Sfintele Taine și lucrând în viața noastră potrivit poruncii Mântuitorului Iisus Hristos: să iubim pe Dumnezeu în rugăciune și pe aproapele nostru în fapte bune”. În semn de prețuire și recunoștință, la final, Patriarhul le-a oferit binefăcătorilor bisericii, distincții și diplome de vrednicie. Părintelui paroh i-a dăruit o icoană cu chipul Sf. Nicolae, spre ocrotire și o nouă Cruce pentru binecuvântarea credincioșilor, iar parohiei multe cărți religioase și un kilogram de tămâie din Oman. La rândul său, părintele paroh i-a dăruit Părintelui Patriarh, din partea parohiei, o icoană a Sf. Mare Mucenic Pantelimon, doctorul fără de arginți. Pr. coslujitor Nicolae Stroe a fost distins de Patriarh, cu o Diplomă Omagială. Aceeași distincție, cu medalie, a primit-o și pr. coslujitor Cătălin Gutue. Pentrul dragostea față de biserică și credincioșii comunității, primarului Marian Ivan i-a oferit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni, iar viceprimarului, Diploma de Onoare „Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României”. Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, cea mai înaltă distincție, i-a revenit pr. Nicolae Tănăsoiu, fostul paroh al bisericii prin grija căruia parohia a dăinuit peste generații, iar credința a înflorit în sufletul comunității. PF Daniel, ­le-a dăruit și credincioșilor câte o iconiță spre ocrotire, cu Sfinții Părinți de la Niceea, sărbătoriții zilei în Biserica Ortodoxă Română. După sfințire, Preafericirea Sa a vizitat Centrul Misionar Familia din Pantelimon și a verificat stadiul lucrărilor de consolidare a clădirilor existente și de construcție a ­noii biserici din incinta ­centrului.

„Pictura unui locaș de cult exprimă vizual ceea ce Biserica mărturisește verbal în Crezul ortodox. Fiecare icoană, și toate icoanele dintr-o pictură, reprezintă mărturisirea credinței ortodoxe. Când avem o icoană în față, ea este mărturia liturgică a Crezului. Crezul niceo-constantinopolitan este o mărturisire de credință verbală, iar icoanele, în ansamblul lor, sunt și ele un Crez, dar vizual. Pentru că Hristos este numit în Noul Testament Cuvântul lui Dumnezeu, dar și Chipul lui Dumnezeu, Ortodoxia nu se exprimă doar prin scrieri, ci și prin imagini. Conținutul icoanelor este același cu cel al Sfintelor Evanghelii”, ne-a spus părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului Ilfov Sud. „Iubiţi credincioşi, vă mulţumesc sincer că v-aţi implicat activ şi afectiv în realizarea restaurării picturii, precum şi a celorlalte lucrări din ansamblul bisericii noastre. Aş vrea să mulţumesc în acelaşi timp tuturor membrilor Consiliului Local, domnului primar şi domnului viceprimar, care ne-au sprijinit în realizarea multor proiecte. Nu aş vrea să uit nici pe membrii Consiliului şi Comitetului Parohial, care ne-au stat alături la toate activităţile. Nu în ultimul rând, aduc mulţumiri meşterilor zugravi, precum şi celor responsabili cu celelalte lucrări. Încheiem cu un cuvânt de apreciere faţă de tinerii parohiei care ­s-au implicat activ, cu entuziasm şi tenacitate,  sprijinindu-ne în toate acţiunile derulate de biserică.  Lor le încredinţăm această biserică, spre a o îngriji şi a o dărui copiilor lor. Preafericite Părinte Patriarh, rugându-vă să primiţi prinosul nostru de aleasă cinstire, găsim totodată fericit prilej de a vă mulţumi pentru părinteasca înţelegere şi atenţie pe care o arătaţi desfăşurării activităţilor pastorale, liturgice, social-filantropice, precum şi administrativ-gospodăreşti din Patriarhia Română”, a spus părintele paroh, Adrian Tănăsoiu.