Parteneriatul „Hemofilia, o prioritate pentru Sănătatea Publică din România”, încheiat între Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, Asociația Română de Hemofilie (ARH) și Consorțiul European de Hemofilie,  în cadrul Conferinţei Europene de Hemofilie va încadra această afecțiune deosebit de gravă în rândul bolilor cu prioritate în Strategia Națională de Sănătate din 2014. MS va lua toate măsurile legislative necesare asigurării accesului egal al bolnavilor cu hemofilie din România la o terapie eficientă. De asemenea, va fi creat un grup de lucru format dintr-un reprezentat al MS, un reprezentant al CNAS, un reprezentant al Comisiei de Hematologie a MS și un reprezentant al ARH care se va întruni trimestrial pentru analiza și evaluarea situației bolnavilor cu hemofilie, în vederea identificării măsurilor adecvate pentru soluționarea disfuncționalităților.