Rob Strahan, of the New Mexico Watershed Institiute, ties a marker on a tree to be saved from the forest thinning process on Monday (May 23).

Cele mai recente controale ale Gărzii Forestiere București au identificat gestionarea necorespunzătoare a lemnului în ocoalele silvice

Mare parte din sesizările cetățenilor privind tăierile ilegale de arbore se dovedesc a fi tăieri controlate de către personalul silvic

Tăierea ilegală a pădurilor rămâne în continuare o problemă nerezolvată a României și, pe bună dreptate, instituții ale statului sunt asaltate de sesizări ale cetățenilor legate de acest flagel. Județul Ilfov, evident, nu face excepție, iar la Consiliul Județean Ilfov și la Prefectura Ilfov există astfel de reclamații, context în care am dorit să aflăm cum stau, cu adevărat, lucrurile.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 473, ediția print

 

În acest sens, am solicitat un interviu conducerii Gărzii Forestiere București, care are grijă de pădurile din județele Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța, Giurgiu, Teleorman, respectiv Capitală, iar inspectorul șef Badea Marinescu și inspectorul șef adjunct Mirel Idorași au răspuns întrebărilor Jurnalului de Ilfov. Conducerea Gărzii Forestiere București a punctat pe tot parcursul discuției faptul că NU toate tăierile de arbori din pădurile din jurul Capitalei sunt ilegale, iar personalul Gărzii Forestiere controlează permanent respectarea regimului silvic în fondul forestier arondat (indiferent de natura proprietății acestuia), dar și modul de exploatare a masei lemnoase din zona arondată.

Pădurea are nevoie de tăieri controlate, pentru regenerare

JdI: Se taie ilegal pădurea din jurul Bucureștiului?

G.F.B. (Badea Marinescu): În fondul forestier arondat se înregistrează tăieri ilegale de arbori, dar nu în cantități semnificative, ­nefiind vorba de o zonă de rășinoa­se. Așadar, nu putem vorbi despre defrișări masive pentru industrializarea lemnului rezultat, ci doar de tăieri ocazionale, ilegale, pentru folosirea la încălzirea locuințelor. Au fost sesizări numeroase pentru tăieri în zonele Snagov-Gruiu, Brănești, București. Însă nu toate tăierile sunt ilegale. Sunt situații în care tăierile sesizate sunt executate legal, conform angajamentului ocolului silvic. Sunt tăieri rase ce se efectuează în arboretul de salcâm ajuns la vârsta exploatabilității, la plop euroamerican sau plop indigen. Un alt element important este dat de arboretele cu structură necorespunzătoare, derivat în tei și carpen, din jurul Capitalei, unde sunt necesare tăieri de regenerare, respectiv tăieri rase, care presupun îndepărtarea totală a arboretelui bătrân și pregătirea terenului pentru noi plantații. Tăierea controlată a pădurii este cea mai importantă lucrare de îngrijire, în condițiile în care se execută conform prevederilor din amenajamentul silvic. Este lucrarea în baza căreia se face gestionarea durabilă a fondului forestier și care prevede toate lucrările ce trebuie executate pe 5-10 ani în fondul forestier cuprins în aria amenajamentului respectiv!

Exploatare, gestionare și valorificare necorespunzătoare a masei lemnoase, în ocoalele silvice

JdI: Cum verificați dacă este vorba de tăieri legale sau ilegale? Care sunt cele mai recente rezultate ale controalelor de fond și/sau tematice la structurile de administrare a fondurilor forestiere?

G.F.B. (Mirel Idoraşi): Dacă ne referim doar la cele mai recente controale, vorbim de perioada septembrie – octombrie 2019, când Garda Forestieră Bucureşti a verificat, în colaborare cu Poliţia Română și direcţiile silvice din județele Ilfov, Călărași, Teleorman, Giurgiu și Constanța, zeci de operatori economici care desfăşoară activităţi de exploatare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialelor lemnoase şi deţinători de materiale lemnoase. Controalele au urmărit legalitatea provenienţei, a circulaţiei și depozitării materialelor lemnoase, precum şi legalitatea funcţionării  instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund.

Au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală a amenzilor de 492.000 de lei și s-a confiscat fizic cantitatea de 78,35 mc de material lemnos, care era deţinut fără documente. S-a dispus, totodată, confiscarea valorică a 55,25 mc materiale lemnoase, care nu s-au mai regăsit fizic.

În cazul verificărilor efectuate la structurile de administrare a fondului forestier (în ocoalele silvice) din cadrul direcțiilor silvice – Ilfov, la O.S. Snagov și O.S. Brănești, Călărași, la O.S. Călărași, Teleorman, la O.S. Slă­vești și Constanța, la O.S. Hârșova, inclusiv controale de fond în cantoanele silvice, s-a constatat exploatarea, gestionarea și valorificarea necorespunzătoare a masei lemnoase puse în valoare, prin constituirea de parchete de exploatare. Au fost aplicate personalului silvic și ocoalelor silvice 7 contravenții silvice cu o valoare totală a amenzilor de 15.000 de lei și s-a dispus confiscarea contravalorii cantității totale de 1.750 mc masă lemnoasă exploatată și valorificată ilegal. De asemenea, se va formula un denunț penal cu privire la lipsa din gestiune a masei lemnoase exploatate și valorificate ilegal.

Unde puteți sesiza tăierea arborilor?

Conducerea Gărzii Forestiere București anunță că, în colaborare cu Poliţia Română, Jandarmeria Română și direcţiile silvice, va continua acţiunile de combatere a introducerii pe piaţă în mod fraudulos a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, cu precădere în zonele de risc, în care se suspectează că se desfășoară astfel de activităţi, precum și celelalte acţiuni de verificare și control prevăzute de legislaţia în vigoare. Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza nereguli privind circulaţia materialelor lemnoase la adresa de e-mail gardaforestiera.bucuresti@gmail.com sau la numărul de telefon 021/233.12.89 sau poate utiliza aplicația mobilă special destinată – „Inspectorul pădurii”.