@ Pandemia a mutat cercetarea statistică, care trebuia să aibă loc anul trecut, în acest an @ Momentul de referinţă al RPL 2021 este ora ”0” din ziua de 1 decembrie 2021

În România este în desfăşurare pregătirea şi organizarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) 2021, cercetare statistică care se realizează în mod tradiţional o dată la 10 ani. Din cauza pandemiei, realizarea acestui recensământ a fost amânată pentru anul 2022. Cercetarea statistică exhaustivă măsoară cu exactitate o serie de indicatori statistici deosebit de importanţi pentru fiecare stat, cum ar fi numărul populaţiei rezidente şi distribuţia teritorială a acesteia, dimensiunea fondului de locuinţe, condiţiile de locuit, dar surprinde şi modificările cantitative şi de structură intervenite de la ultimul recensământ pentru o multitudine de aspecte importante cum ar fi tipologia gospodăriilor şi a nucleelor familiale, numărul de copii pe care o familie alege să-i aibă şi structura etnică şi confesională a populaţiei etc. RPL 2021 se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Naţional de Statistică (INS), în concordanţă cu regulamentele UE (Regulamentul (CE) 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului).

Momentul de referinţă al RPL 2021 este ora ”0” din ziua de 1 decembrie 2021, așadar recensământul trebuie să surprindă situația existentă la data de 1 decembrie 2021.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 586

În etapa de pregătire a RPL 2021, perioada februarie – martie a anului trecut, s-a desfăşurat un recensământ de probă, în scopul testării la scară mică a activităţilor de organizare şi de prelucrare a datelor, a metodologiei şi a aplicaţiei informatice, pentru obţinerea elementelor necesare perfecţionării instrumentarului de recensământ şi a corectării la timp a eventualelor erori sistematice existente în oricare dintre etapele recensământului.

Din luna martie 2021, Direcţiile Teritoriale de Statistică cu sprijinul UAT-urilor din ţară au constituit o bază de date GIS cu clădiri şi locuinţe, într-o aplicaţie pusă la dispoziţie de către INS, în care se regăsesc arterele, numerele administrative din fiecare localitate şi numărul de locuinţe aferent fiecărei clădiri. În urma definitivării acestei baze de date, împreună cu reprezentanţii UAT-urilor, se va realiza sectorizarea teritoriului, o etapă foarte importantă în asigurarea obţinerii unor date corecte şi complete. Așadar, după finalizarea RPL va exista o situaţie exactă a bazei de date care va putea fi preluată şi utilizată şi de către alte instituţii.

RPL 2021, semestrul I – 100% informatizat și, preponderent, online

RPL din semestrul I al anului 2022 este 100% informatizat şi se va desfăşura preponderent online, fiecare persoană având posibilitatea de a se autorecenza utilizând orice telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau PC. Autorecenzarea reprezintă posibilitatea fiecărui cetăţean, care are acces la internet, de a completa online chestionarul, individual. Având în vedere condiţiile sanitare impuse de pandemia de SARS-CoV-2, este recomandată autorecenzarea! Și, prin autorecenzare, cetăţenii au mai multe beneficii: evită contactul cu persoane din afara locuinţei, își gestionează timpul liber conform preferinţelor, asigură calitatea răspunsurilor furnizate direct și au posibilitatea să primească o zi liberă de la serviciu, plătită de la stat. Autorecenzarea se poate realiza şi cu sprijinul unui recenzor (autorecenzarea asistată). În acest sens, la sediul primăriilor din fiecare UAT vor fi ins­talate posturi de lucru în spaţii special amenajate.

Calendarul recensământului

Recensământul propriu-zis se va desfăşura, așadar, în anul 2022, conform următorului calendar:

l 1 februarie – 13 martie: preluarea de date din surse administrative şi populare – bază de date RPL2021;

l 14 martie – 15 mai 2022: autorecenzare (metoda CAWI);

l 16 mai – 17 iulie 2022: colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă – în – faţă (cu ajutorul tabletelor – metoda CAPI).

Bine de știut!

Ce trebuie să mai știți? Se va urmări ca recenzorii să fie persoane de încredere, bine pregătite profesional, astfel încât dialogul cu cetăţenii să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Pentru evitarea oricăror neplăceri, cetățenii trebuie să verifice legitimaţia şi cartea de identitate a recenzorului, care are, la rândul său, obligaţia de a le prezenta.

Ce se întâmplă cu datele colectate?

Toate informaţiile primite de la cetăţeni au caracter STRICT CONFIDENŢIAL, scopul prelucrării este exclusiv statistic, datele cu caracter personal cu care operează INS sunt protejate şi nu sunt divulgate sau transmise nimănui! Prelucrarea datelor individuale şi a celor cu caracter personal în scop statistic are o caracteristică foarte importantă şi anume, faptul că persoanele vizate pot fi identificate doar pe perioada colectării. Imediat după aceasta, datele sunt anonimizate, identificarea ulterioară a acestora fiind imposibilă.

INS nu prelucrează datele cu caracter personal în scopul creării de profiluri! Informaţiile obţinute pe baza declaraţiilor populaţiei, înregistrate la recensământ sau preluate din surse administrative, nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii pentru unităţile statistice la care se referă şi nici nu pot servi ca probe în justiţie!

Rezultatele recensământului sunt extrem de importante, toate instituţiile locale, judeţene sau centrale vor utiliza aceste date pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială sau pentru a elabora strategii de dezvoltare.

De asemenea, prin realizarea acestui recensământ, România îşi îndeplineşte obligaţiile ca stat membru al UE, urmând ca după finalizarea acestuia să transmită datele la EUROSTAT.

Participare obligatorie

Potrivit OUG 19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populaţiei și Locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, participarea la recensământ și furnizarea de informaţii corecte și complete, fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului faţă-în-faţă cu un recenzor sunt obligatorii! De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, refuzul de a furniza informaţiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum și furnizarea de informaţii incorecte constituie contravenţii și se sancţionează cu amenzi cuprinse 1.000-5.000 lei.