Ministerul Fondurilor Europene a definitivat

Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice varianta actualizată a acestui document de programare, pe site-ul www. fonduri-ue.ro,  care stabilește prioritățile de finanțare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârșitul acestei luni. 

Noua versiune a Acordului își propune să susțină competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Conform celei de a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, propunerile de alocări financiare indicative la nivelul programelor operaționale, prin care România va atrage fondurile alocate pentru politica de coeziune, sunt: 

 

  •  Programul Opera­țional Infrastructură Mare – 9,07 mld. euro.
  •  Programul Opera­țional Regional – 6,47 mld. euro;
  •  Programul Opera­țional Capital Uman – 3,44 mld. euro;
  •  Programul Opera­țional Competitivitate – 1,26 mld. euro;
  •  Programul Ope­rațional Capacitate Administrativă – 0,52 mld. euro;
  •  Programul Ope­ra­țio­nal Asistență Tehnică – 0,3 mld. euro;
  •  Programele de cooperare transfrontalieră 0,45 mld. euro.

 

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituționale. Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

 Ministerul Fon­du­­rilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Ope­rațional Infrastruc­tu­ra Mare, Programul Ope­rațional Capital Uman, Programul Ope­rațional Competitivitate și Programul Operațional Asis­tență Tehnică;

 Ministerul Dez­vol­tării Regionale și Ad­­mi­nistrației Publice va fi autoritate de management pentru: Programul Ope­rațional Regional, Programul Operațional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială europeană;

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul Național pen­tru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Ope­rațional pentru Pescuit.

Coordonarea va ține seama de lecțiile învățate în perioada 2007-2013 și va urmări eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative.

În perioada 2014-2020, România are alocate fonduri europene în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. Raportată la numărul de locuitori, alocarea este cea mai mică din UE, de aproximativ 1.000 de euro/ locuitor.