Universitatea Româno-Americană a derulat în perioada 2011 – 2013 proiectul „Integrarea rapidă pe piaţă muncii a studenţilor specializaţi în studii europene şi relaţii economice internaţionale prin efectuarea de stagii de pregătire practică”, POSDRU/109/2.1/G/82463, care a oferit posibilitatea unui grup ţintă de 210 studenţi să îşi desăvârşească cunoştiinţele în mediul de afaceri, pregătindu-i, în acelaşi timp, pentru obţinerea mai rapidă a unui loc de muncă. Studenţii au participat la stagii de practică, care au avut o durată de 3 săptămâni, la 34 de instituţii de stat sau companii, printre care „Asociaţia o şansa pentru viitor”, Primariiile sector 2, sector 3, sector 4, Millennium Bank, BCR-Banca pentru locuinţe sau Serco Group. De asemenea, au fost organizate 4 seminarii de prezentare a oportunităţilor oferite studenţilor  specializaţi în studii europene şi relaţii economice internaţionale.

Practica ajută la orientarea profesională

Prof. univ. dr. Florin Bonciu, Prorector al Universităţii Româno-Americane Bucureşti, a declarat că „practica studenţilor în mediul activ de afaceri ajută, cu siguranţă, la o mai bună incluziune a viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii. Un astfel de program, care oferă stagii de practică, are menirea de a asigura tinerilor un mai bun start profesional, de a conferi egalitate de şanse în dezvoltarea ulterioară a carierei profesionale”.

La rândul său, d-na Adriana Bolovan, expert în cadrul proiectului, a explicat că „orientarea profesională în carieră este un fenomen social, care s-a conturat în societate atât cu diferenţierea formelor de activitate cât şi cu libertatea persoanei, în vederea asigurării pentru tânara generaţie a posibilităţilor de alegere a profesiunii. Acest proces reprezintă adaptarea persoanei la condiţiile muncii, la paleta largă a profesiunilor existente pe piaţa muncii în acord cu abilităţile, aptitudinile, caracteristicile generale de personalitate, aspiraţiile persoanei şi cu necesităţile sociale, urmărind stabilirea unui echilibru. Vocaţia este ansamblul înclinaţiilor, aptitudinilor, intereselor, atitudinilor structurate în jurul unui nucleu comun de preocupări de natură profesională”.