Datorită așezării geografice și a faptului că înconjoară municipiul București, județul Ilfov este străbătut de importante căi de comunicație în curs de extindere și modarnizare. La solicitarea prefectului județului Ilfov, Marius Cristian Ghincea, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov a realizat un raport, la sfârșitul anului trecut, privind situația procedurilor de expropriere în cadrul proiectelor de modernizare din județul Ilfov.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 437, ediția print

Potrivit specialiștilor OCPI Ilfov, una dintre prioritățile instituției este, pe lângă înregistrarea sistematică a imobilelor, asigurarea tuturor condițiilor pentru soluționarea cu celeritate a solicitărilor legate de proiectele de interes național sau local și de utilitate publică ce vizează județul Ilfov.

În acest sens, contribuția OCPI IIfov constă în: furnizarea de informații necesare întocmirii suporturilor tehnice pentru studiile de fezabilitate în vederea exproprierilor sau lucrărilor de utilitate publică (proiecte privind introducerea apei și a canalizării, conducte de gaze etc.); Recepția suportului topografic necesar studiilor de fezabilitate pentru coridoarele de expropriere, lucrărilor de utilitate publică etc; Recepția amplasamentelor necesare exproprierilor; Înscrierea în cartea funciară a coridoarelor de expropriere, notarea suprapunerii cu amplasametul coridorului de expropriere în cărțile funciare ale imobilelor suprapuse acestuia; Înscrierea în cartea funciară a documentațiilor individuale afectate de expropriere, clarificarea situației de suprapunere notată în cartea funciară prin recepționarea documentațiilor de actualizare și respingerea documentației corespunzătoare amplasamentului suprapus coridorului de expropriere, așa cum prevede Legea 255/2010; Asigurarea prezenței unui membru al OCPI în comisiile de expropriere, ce verifică dreptul de proprietate și acordare a despăgubirilor care se constituie la nivelul fiecărei primării afectate de proiectul de referință. OCPI llfov are în derulare o serie de proiecte legate de infrastructura căilor de comunicație, aflate sub îndrumarea diverselor instituții, precum CNAIR, Consiliul Județean Ilfov sau Ministerul Transporturilor, după cum urmează.

  • Proiect Autostrada A3 București – Brașov, identificat în cadrul județului Ilfov pe teritoriul a 7 UAT- uri: Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Nuci. Acest proiect a început din anul 2004, an în care s-au efectuat documentații de dezmembrare individuale în baza Legii 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local. Pentru imobilele cuprinse în tot tronsonul autostrăzii A3 există numeroase Hotărâri de Guvern care identifică suprafețele supuse exproprierii. În baza Legii 255/2010 au fost înscrise în cartea funciară sectoare corespunzătoare coridorului de expropriere pe: UAT Ștefănești, UAT Dascălu, UAT Moara Vlăsiei (parțial), UAT Snagov (parțial) și UAT Voluntari (parțial).

Documentații de clarificare a suprapunerilor

Sunt în lucru docu­mentații individuale de clarificare a situațiilor de suprapunere notate în cartea funciară odată cu intabularea coridorului de expropriere pentru aceste zone. Au fost de asemenea depuse și recepționate de către OCPI ILFOV documentații de recepție a amplasamentelor denumite coridor de expropriere necesare relocării stâlpilor electrici, ulterior a fost atribuit număr cadastral pentru amplasamentele stâlpilor în baza Legii 255/2010, a normelor metodologice de aplicare a acesteia și a deciziei de expropriere ce identifică amplasamentul necesar exproprierii și au fost notate suprapunerile în cartea funciară a imobilelor al căror amplasament a fost identificat suprapus coridorului.

  •  Modernizarea Cen­tu­rii Bucureștiului – proiect desfășurat începând cu anul 2009 pe teritoriul a 10 UAT-uri: Domnești, Chiajna, Dragomirești Vale, Chitila, Voluntari, Afumați, Dobroești, Pantelimon, Cernica, Glina. Imobilele afectate de coridorul de expropriere au fost dezmembrate în baza Legii 198/2004, cu emiterea mai multor hotărâri de guvern. Amplasamentul recepționat în anul 2010 a fost actualizat ulterior în 2016. La acest moment, sunt intabulate în cartea funciară, în cadrul acestui proiect, amplasamentul coridorului de expropriere corespunzător următoarelor localități: UAT Domnești, UAT Chiajna, UAT Chitila, UAT Dobroești, UAT Afumați (parțial), UAT Glina (parțial).

OCPI Ilfov are de ase­menea în lucru do­cumentații individuale de clarificare a situațiilor de suprapunere a imobilelor pentru care s-a notat în cartea funciară suprapunerea cu coridorul de expropriere.

  •  Proiectul Obiect 7 – Fluidizare trafic între DN 1-DN 7 km 8+100 – km 17+100 prin Completarea și construirea Centurii rutiere între DN 7 și DN 1A, în zona de nord a municipiului București. OCPI a recepționat amplasamentul denumit coridor de expropriere actualizat cu identificarea pe planul recepționat a dezmembrărilor efectuate începând din 2006, conform Legii 198/2004. Coridorul de expropriere va putea fi intabulat după emiterea hotărârii de guvern ce identifică imobilele și suprafețele suprapuse coridorului de expropriere.

Proiectul cuprinde și Pasajul DNCB, km 64+161 – km 64+563 UAT. Partea corespunzătoare pasajului pe UAT Chitila are atribuit identificator electronic și fost întabulat din anul 2015 pe numele statului român în administrarea CNADNR. Pentru aceast segment au fost întocmite documentațiile ce clarifică situațiile de suprapunere cu imobilele afectate de coridorul de expropriere.

  •  Inelul II al Centurii București la profil de Autostradă (denumit AO) este un proiect desfășurat începând cu anul 2008 pe 24 UAT-uri ale județului Ilfov: Dragomirești Vale, Buftea, Corbeanca, Balotești, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Pantelimon, Cernica, Glina, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști, Măgurele, Cornetu, Bragadiru, Clinceni, Domnești, Ciorogârla, Dascălu, Mogoșoaia. Pe unitățile administrativ teritoriale menționate s-au recepționat documentații individuale care au primit numere cadastrale și au fost dezmembrate în baza Legii 198/2004. Potrivit raportului, nu există solicitări până la această dată în ceea ce privește intabularea acestor dezmembrări pe numele Statului Român și în Administrarea CNAIR, fapt ce îngreunează activitatea de recepție în zonele respective. Astfel, o mare parte din dezmembrările efectuate, mai sus menționate, au fost intabulate parțial de-a lungul timpului, la cererea proprietarilor.

Specialiștii mențio­nează în raport că Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, prevede prioritizarea contractelor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică funcție și de zonele afectate de proiecte de expropriere. În acest scop, din cauza faptului că, de-a lungul timpului, proiectul ”Inel II al Centurii București” a suferit numeroase modificări, fără ca acestea să fie finalizate cu documentații cadastrale înregistrate la OCPI Ilfov, s-a solicitat CNAIR varianta revizuită a proiectului, de care să se țină cont în lucrările de înregistrare sistematică, în sensul prioritizării acestor zone aferente proiectului. CNAIR a transmis în format digital amplasamentul corespunzător studiului de fezabilitate de la această dată pentru zona Centurii Autostrada București A0 care prezintă modificări în ceea ce privește lățimea acestuia, racordările la intersecțiile cu drumuri sau alte obiective, dar cu păstrarea traseului. CNAIR menționează că această variantă poate suferi revizuiri odată cu întocmirea proiectului tehnic. Având în vedere ultimele actualizări ale Legii 255/2010 în ceea ce privește obligativitatea UAT-urilor de a întocmi planurile parcelare pentru zonele afectate de proiectele de expropriere, în prezent, OCPI Ilfov inventariază planurile parcelare existente pe UAT-urile menționate în zonele afectate de proiectul de referință pentru a putea asigura suportul topografic necesar desfășurării proiectului.

  • Pasajul Tunari – Centura Nord București pentru care s-a atribuit număr cadastral amplasamentului coridorului de expropriere.
  • Pasajul DJ 602- Dom­nești – Bulevardul Ghen­cea, proiect des­fășurat începând cu anul 2014 pe UAT-urile Bragadiru, Clinceni și Domnești. Au fost intabulate în cursul anului 2017 coridoarele de expropriere corespunzătoare celor trei localități, astfel: UAT Bragadiru, UAT Clinceni și UAT Domnești și au fost clarificate majoritatea imobilelor pentru care s-a notat suprapunerea cu amplasamentul coridorului de expropriere. Din cauza modificărilor suferite de proiectul tehnic, expropriatorul a solicitat OCPI Ilfov recepționarea unui nou amplasament denumit coridor de expropriere, ce va sta la baza unei noi hotărâri de guvern necesară exproprierilor suplimentare datorate extinderii amplasamentului coridorului de expropriere.

Extinderea Aeroportului Internațional ”Henri Coandă”

  • „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București” este un proiect de amploare ce cuprinde terenuri situate în localitățile Otopeni și Tunari în vecinătatea ­Aeroportului Internațional Henri Coan­dă-București și are ca scop exproprieri în vederea extinderii actualului aeroport. În cadrul acestui proiect, amplasamentele ce se doresc a fi expropriate sunt constituite din 11 trupuri. Pentru toate aceste trupuri s-au depus la OCPI și au fost recepționate documentații de recepție ale amplasamentelor coridoarelor de expropriere ce vor sta la baza emiterii hotărârii de guvern. Subliniem sprijinul și implicarea reprezentanților Primăriei Otopeni și Tunari în clarificarea situațiilor specifice la recepția acestor amplasamente.

Modernizarea liniei de cale ferată București Nord — Aeroport Internațional Henri Coandă-București

În cadrul acestui program, s-a solicitat și recepționat suportul topografic necesar studiului de fezabilitate pentru construcția căii ferate ce va face racordul Căii Ferate la terminalul T1 A.I.H.C.B. A fost, de asemenea, depus la solicitarea expropriatorului și recepționat de către OCPI amplasamentul coridorului de expropriere ce va fi anexă la hotărarea de guvern în cadrul acestui proiect.

  • Proiectul Magistralei de Metrou București Aeroport Otopeni. În cadrul acestui proiect au fost recepționate la nivelul anului 2016, 11 amplasamente (coridoare de expropriere) corespunzătoare interstațiilor pentru care se vor emite hotărâri de guvern ce vor sta la baza exproprierilor necesare proiectului.

Perdele forestiere, sensuri giratorii și modernizări de drumuri

În cadrul lucrărilor de interes național, spe­cialiștii OCPI Ilfov au fost solicitați și pentru un proiect privind realizarea perdelor forestiere de protecție a căilor de comunicații pe patru tronsoane ale  drumului național DN4. Proiectul începe cu kilometrul 12+800 până la kilometrul 20+000 și cuprinde localități din județele Călărași și Ilfov: Frumușani (Călărași), respectiv Popești-Leordeni (Ilfov). OCPI Ilfov a recepționat amplasamente corespunzătoare coridorului de expropriere ce vor sta la baza hotărârii de guvern pentru imobilele aferente localității Popești-Leordeni.

Se dorește de asemenea, realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 și str. Independenței respectiv la intersecția dintre DJ602 și str. Agricultorilor, în orașul Buftea. În cadrul acestui proiect, OCPI Ilfov a recepționat amplasamente corespunzătoare coridorului de expropriere ce vor sta la baza hotărârilor de guvern în baza cărora se va face intabularea coridorului de expropriere și exproprierea imobilelor afectate.

  • Proiectul ce are în vedere reabilitarea și modernizare drumului județean DJ 101, aferent UAT-urilor: Balotești, Grădiștea, Moara Vlăsiei, Gruiu. Pentru acest proiect OCPI a recepționat amplasamentele coridorului de expropriere în anul 2017. La acest moment se dorește înscrierea în cartea funciară a coridoarelor de expropriere corespunzătoare celor 4 UAT menționate în CF fiind necesară în cazul acestora îndeplinirea condițiile de întabulare prevăzute de Legea 255/2010 respectiv normele metodologice de aplicare a acesteia.

Proiecte pentru primăriile ilfovene

Potrivit ­raportului OCPI Ilfov, la nivelul județului Ilfov, au mai fost în derulare și pro­iecte de expropriere desfășurate de primăriile din cadrul județului.

Primăria Voluntari are în derulare următoarele proiecte: ”Reconfigurare Bulevardul Pipera în vederea organizării și sistematizării circulației, Obiect 1-măsuri de fluidizare a traficului rutier, pietonal și de biciclete, Obiect 2- racord rețea alimentare cu apă în conducta Apa Nova București”. În cadrul acestui proiect au fost depuse documentații de recepție cu amplasamente ale coridorului de expropriere corespunzător UAT Voluntari – Bulevardul Pipera. În baza acestora a fost actualizat numărul cadastral acordat Bulevardului Pipera cu coridorul de expropriere corespunzător amplasamentului necesar realizării proiectului. OCPI a notat în cărțile funciare ale imobilelor identificate suprapuse amplasamentului, suprapunerea acestora cu amplasamentul coridorului de expropriere.

Primăria Voluntari are în desfășurare și alte proiecte ce presupun exproprieri, iar  dintre acestea s-a înscris în cartea funciară coridorul de expropriere corespunzător străzii Tuberozelor. Și în cazul acestuia, OCPI Ilfov a notat suprapunerea amplasamentului coridorului de expropriere în cărțile funciare ale imobilelor identificate suprapuse coridorului de expropriere la acest moment.

Primăria Dobroești are în desfășurare proiecte de expropriere pentru modernizarea părții carosabile și a trotuarelor, fiind recepționate de către OCPI Ilfov până la această dată coridoarele de expropriere cu amplasamentele denumite coridor de expropriere pentru str. Nucului și str. Trifoiului.

Primăria Bragadiru are în desfășurare proiectul ”Înființare canalizare pluvială în Cartierul Independenței oraș Bragadiru”. Au fost definite 3 amplasamente denumite coridor de expropriere, pentru acestea fiind depuse spre recepție la OCPI Ilfov documentații de recepție. Ulterior s-a solicitat și s-au înscris în cartea funciară coridoarele de expropriere corespunzătoare fiecărui amplasament, fiind notate suprapunerile imobilelor în cărțile funciare identificate, suprapuse cu amplasamentul coridorului.

Primăria Pantelimon are în desfășurare proiecte de expropriere pentru modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din orașul Pantelimon pe străzile Orhideei, Piersicului, Gladiolei, Sf. Maria, Avicola, Magnoliei. Dintre acestea, OCPI ILFOV a recepționat coridoarele de expropriere corespunzătoare străzilor Avicola, Gladiolei și Magnoliei.

Pentru toate proiectele de expropriere aflate în desfășurare conform Legii 255/2010 și normele de aplicare ale acesteia, OCPI trebuie să numească și să asigure prezența unui membru al OCPI în comisiile de expropriere ce verifică dreptul de proprietate și acordare a despăgubirilor care se constituie la nivelul fiecărei primării afectate de proiectul de referință.

Consiliul Județean ILFOV a inițiat formarea unui grup de lucru care să urmărească și să gestioneze rezolvarea blocajelor apărute în desfășurarea proiectelor de utilitate publică din care face parte și un reprezentant al OCPI ILFOV.

Având în vedere vidul legislativ în domeniu, în sensul că proiectele începute în baza Legii 198/2004 suferă modificări și chiar dacă este necesară fie finalizarea, fie actualizarea acestora în baza Legii 255/2010, pentru aceste tipuri de operațiuni nu există prevazut cadrul legislativ adecvat, în urma discuțiilor purtate în cadrul ședințelor ANCPI, ­s-au adoptat soluții în ceea ce privește recepția documentațiilor individuale dezmembrate anterior în baza Legii 198/2004 prin intabularea acestora, respingerea și sistarea părții corespunzătoare din dezmembrare afectată de expropriere în măsura în care acestea se regăsesc identificate corect în HG, conform Legii 255/2010 și normelor de aplicare ale acesteia (art.6, alin.9).

Au fost cazuri de respingere a solicitărilor de înscriere a coridoarelor de expropriere, în principal din cauza imposibilității de a identifica în deciziile de expropriere anexate, a tuturor imobilelor și suprafețelor proprietate privată afectate de expropriere. În această situație OCPI nu are suportul juridic pentru a proceda conform Legii 255/2010 și normelor metodologice de aplicare a acestora, la no­tarea în cartea funciară a suprapunerii imobilelor cu amplasamentul coridorului de expropriere fiind necesară completarea hotărârilor și deciziilor cu suprafațele (numerele cadastrale) care lipsesc, pentru că legea prevede justa și prealabila despăgubire înaintea exproprierii.