Absolvenții clasei a VIII-a se pregătesc pentru următoarea etapă de pregătire școlară

◉ Ce trebuie să știe viitorii liceeni?

◉ Planul de școlarizare pentru 2022-2023, în cele 17 licee de stat din Ilfov

◉ Plan de școlarizare zi, frecvență redusă (FR.), vocațional (V.), învățământ profesional (P.) și dual:

Liceenii din județ și-au etalat infrastructura unităților școlare în care studiază, resursele educaționale, premiile, specializările și i-au invitat pe colegii mai mici să li se alăture

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Ilfov și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Ilfov au organizat ”Târgul de oferte educaționale”, ediția 2022, acțiune care s-a derulat săptămâna trecută, pe parcursul a două zile.

Având ca scop promovarea ofertei educaționale pentru învățământul liceal și profesional, dar și dual, din județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023, târgul s-a desfășurat miercuri, 25 mai, în incinta Liceului Tehnologic ”Cezar Nicolau”, din Brănești și joi, pe 26 mai, în sala de sport a Liceului Tehnologic ”Doamna Chiajna”, Roșu, Chiajna.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 602, ediția print

Astfel, pe 25 mai 2022, au fost invitați să viziteze standurile de prezentare ale liceelor ilfovene, pentru a cunoaște oferta educațională, resursele de care dispun și infrastructura unităților școlare, precum și rezultatele care certifică preocuparea elevilor și conducerilor acestora – pentru desfășurarea unui învățământ modern, în acord cu cerințele actuale, elevii din școlile gimnaziale din: Otopeni, Snagov, Voluntari, Ciolpani, Gruiu, Nuci, Balotești, Moara Vlăsiei, Grădiștea, Tunari, Dascălu, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Dobroiești, Găneasa, Pantelimon, Brănești, Glina sau Cernica. Iar pe 26 mai, oaspeții Liceului ”Doamna Chiajna” au fost viitori absolvenți de clasa a ­VIII-a de la școlile gimnaziale din: Periș, Corbeanca, Buftea, Mogoșoaia, Dragomirești, Chitila, Chiajna, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Măgurele, Jilava, Dărăști, 1 Decembrie, Vidra, Popești-Leordeni și Berceni.

În cele două zile de târg, elevii au avut la dispoziţie, la fiecare stand, materiale de prezentare, cu informații utile despre cifra de şcolarizare pentru 2022-2023, activităţile curriculare şi extracurriculare, premii, burse, titluri obţinute ș.a., informații de ajutor pentru alegerea celui mai potrivit traseu educațional, în concordanță cu abilitățile și nevoile individuale. Au fost făcute de către liceeni scurte demonstrații ale pregătirii lor școlare (spre exemplu, viitorii cofetari au pregătit prăjituri, viitorii bucătari au adus gustări delicioase etc.) sau i-au întâmpinat pe colegii lor mai mici cu muzică și cântece. Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic, la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Doina Țecu, prof. Monica Geambașu, directorul CJRAE Ilfov și conducerile celor două unități școlare gazdă – dir. Marinela Culea și dir. Veronica Apostol – le-au vorbit elevilor despre importanța continuării studiilor, de aceasta depinzând viitorul socio-profesional al tinerilor absolvenți de 8 clase, ­le-au urat elevilor succes la examenele care urmează și i-au sfătuit să-și aleagă cu atenție liceul, evident, potrivit pregătirii școlare și dorințelor personale ale fiecăruia.

Ce trebuie să știe viitorii liceeni?

Candidații la viitoarea admitere computerizată trebuie să știe că pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ! Poate de la anul, acest lucru se va schimba, la solicitarea inspectoratelor școlare, dând astfel posibilitatea elevilor să opteze pentru licee din județe diferite, pe aceeași fișă de înscriere.

Înscrierea în clasa a IX-a se face fără examen, la stat, pe baza mediei de admitere, iar aceasta se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%.

În perioada 4-11 iulie 2021 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți, la unitatea de învățământ; introducerea datelor de pe fișe în baza de date computerizată se va face, pe măsură ce se completează fișele de înscriere conform planificării stabilite de comisia din unitatea de învățământ și are loc verificarea de către părinți și elevi, în prezența diriginților, corectitudinii datelor din fișa listată de calculator pentru fiecare elev. Pe 12 iulie, Centrul Național de Admitere verifică bazele de date transmise și dacă sunt nereguli, solicită remedierea acestora, până pe 13 iulie 2022. Până pe 14 iulie, Centrul de Admitere Ilfov tipărește și afișează în fiecare unitate de învățământ gimnazial – lista candidaților din unitatea respectivă, admiși la licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea școlară la care au fost admiși și – situația locurilor rămase libere la fiecare liceu din județ, după încheierea primei etape de admitere computerizată. În perioada 15-20 iulie, candidații depun/transmit la unitățile de învățământ liceale la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studiu în original.

Între 4 și 5 august 2022 are loc cea de-a doua etapă de repartizare computerizată.

Pentru învățământul profesional și dual de stat, pentru anul școlar 2022-2023 sunt, de asemenea, două etape de admitere.

Toate informațiile detaliate se găsesc în broșura Admitere 2022-2023 învățământ liceal, învățământ profesional, învățământ dual, elaborată de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și distribuită gratuit tuturor absolvenților clasei a ­VIII-a din anul școlar 2021-2022, din județ. Pe lângă versiunea tipărită, versiunea electronică a broșurii se poate descărca de pe site-ul www.isjilfov.ro.

Planul de școlarizare pentru 2022-2023, în cele 17 licee de stat din Ilfov

Rețeaua școlară ilfoveană cuprinde, pentru învățământul de stat, 17 licee.

l 16 dintre ele organizează cursuri de zi, iar locurile urmează să fie ocupate prin repartizare computerizată – 40 de clase, 1.006 elevi din care 9 locuri rezervate ”Elevi de pretutindeni”, 80 locuri rezervate pentru rromi și 40 de locuri rezervate elevilor cu cerințe educaționale speciale,

l 8 licee au și cursuri cu frecvență redusă, care urmează să fie ocupate în ședință publică – 9 clase, 252 de elevi,

l 6 licee au învățământ vocațional, iar aici locurile se ocupă prin susținerea unor teste sau probe de verificare a cunoștințelor, neparticipând la admiterea computerizată – 8 clase aprobate pentru viitorul an școlar, 192 de elevi, dintre care 16 locuri rezervate rromilor și 8 elevilor cu cerințe educaționale speciale,

l 5 licee ilfovene organizează și învățământ profesional – 11 clase aprobate, 264 de elevi, dintre care 6 locuri revervate pentru ”Elevi de pretutindeni”, 22 pentru rromi și 13 pentru cerințe educaționale speciale,

l 4 licee ilfovene organizează și învățământ dual – 5 clase aprobate, pentru 120 de elevi și mai sunt în discuție încă 2 clase.

Plan de școlarizare zi, frecvență redusă (FR.), vocațional (V.), învățământ profesional (P.) și dual:

1. Colegiul Silvic ”Th. Pietraru”, Brănești (zi – la filieră ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Științe sociale” – o clasă aprobată în planul de școlarizare 2022-2023 și la filiera ”Tehnologică”, profil ”Resurse naturale și protecția mediului”, specializarea ”Tehnician în silvicultură” – 1 clasă; FR. – la filieră ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Științe sociale” – 1 clasă),

2. Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești (zi – filiera ”Tehnologică”, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehnician în activități economice” – 1 clasă, profil ”Resurse naturale și protecția mediului”, specializarea ”Tehnician în agroturism” și specializarea ”Tehnician veterinar” – 1 clasă; FR. – filiera ”Teoretică”, profil ”Real”, specializarea ”Științe ale naturii” – 1 clasă; P. – specializările ”Mecanic auto” – 1 clasă, ”Horticultor” și ”Lucrător în agroturism” – 1 clasă și 1 clasă pentru domeniul ”Turism și alimentație”, specializările ”Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație” și ”Bucătar”; dual – ”Cofetar-patiser” – 1 clasă),

3. Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”, Brănești (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 2 clase; FR. – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă),

4. Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey”, Buftea (zi – filiera ”Tehnologică”, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehician în gastronomie” – 1 clasă și specializarea ”Tehnician în activități economice” – 1 clasă; V. – profil ”Pedagogic”, specializarea ”Învățător-educatoare” – 1 clasă și specializarea ”educator-puericultor” – 1 clasă; P. Specializarea ”comerciant-vânzător” – 1 clasă și specializarea ”cofetar-patiser” – 1 clasă; dual – o clasă cu 14 locuri alocate specializării ”Comerciant-vânzător” și 10 locuri pentru ”Recepționer-distribuitor”),

5. Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, Buftea (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Real”, specializarea ”Matematică-informatică/intensiv informatică – 1 clasă, specializarea ”Matematică-informatică” – 1 clasă, specializarea ”Științe ale naturii” – 1 clasă și profil ”Real”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă, iar la filiera ”Tehnologică” au fost aprobate câte o clasă pentru profil ”Tehnic”, specializarea ”Tehnician desenator pentru construcții și instalații” și pentru specializarea ”Tehnician electrotehnist”; P. – câte o clasă pentru specializările ”Mecanic auto” și ”Electrician exploatare joasă tensiune”),

6. Liceul Tehnologic ”Dna. Chiajna”, Roșu/Chiajna (zi – filiera ”Tehnologică”, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehnician în gastronomie” – 1 clasă; V. – profil ”Sportiv”, specializarea ”Mozaic” – 1 clasă),

7. Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Științe sociale” – 1 clasă și la filiera ”Tehnologică”, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehnician în turism” – 1 clasă; FR. – filiera ”Teoretică”, profil ”Real”, specializarea ”Științe ale naturii” – 1 clasă; P. specializările ”Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație” și ”Mecanic auto” – câte 1 clasă; dual – 2 clase – una pentru specializarea ”Mecanic auto” și una pentru specializarea ”Recepționer-distribuitor”),

8. Liceul cu program sportiv ”Helmut Duckadam”, Clinceni (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Științe sociale” – 1 clasă; V. – profil ”Sportiv”, 1 clasă la specializarea ”Mozaic” și 1 la specializarea ”Fotbal”),

9. Liceul Tehnologic ”Vintilă Brătianu”, Dragomirești-Vale (zi – filiera ”Tehnologică”, profil ”Resurse umane și protecția mediului”, specializarea ”Tehnician veterinar” – 1 clasă, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehnician în activități economice” – 1 clasă și filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă; FR. – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 2 clase; P. – specializările ”Frigotehnist” și ”Electromecanic utilaje și instalații industriale”),

10. Liceul Teoretic ”Horia Hulubei”, Măgurele (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Real”, specializarea ”Științele naturii” – 1 clasă, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă și profil ”Real”, specializarea ”Matematică-informatică” – 1 clasă),

11. Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 2 clase și profil ”Real”, specializarea ”Matematică-informatică” – 1 clasă),

12. Liceul Teoretic Nr. 1, Periș (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă),

13. Liceul Teoretic ”Radu Popescu”, Popești-Leordeni (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Real”, specializarea ”Științe ale naturii” – 1 clasă),

14. Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu”, Snagov (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 2 clase și filiera ”Tehnologică”, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehnician în turism” – 2 clase; FR. – filiera ”Teoretică”, profil ”Real”, specializarea ”Științe ale naturii” – 1 clasă; V. – profil ”Sportiv”, specializarea ”Instructor sportiv” – 1 clasă; dual – o clasă pentru ”Lucrător hotelier”),

15. Liceul Teoretic ”Al. Rosetti”, Vidra (zi – filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă și o clasă la specializarea ”Științe sociale”; FR. – cu Liceul penitenciar Jilava – o clasă la filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Științe ale naturii”),

16. Liceul Tehnologic ”N. Bălcescu”, Voluntari (filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie” – 1 clasă, profil ”Real”, specializarea ”Științe ale naturii” – 1 clasă și filiera ”Tehnologică”, profil ”Servicii”, specializarea ”Tehnician în activități economice” – 2 clase; FR. – o clasă la filiera ”Teoretică”, profil ”Umanist”, specializarea ”Filologie”; V. – profil ”Sportiv”, specializarea ”Fotbal”),

17. Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Filofteia”, Brănești (V. – profil ”Teologic”, specializarea ”Tehnician pentru tehnici artistice-patrimoniu” – 1 clasă).