Ministerul Afacerilor Interne anunţă că va dezvolta un serviciu administrativ informatic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituţiile prefectului din România, printr-un proiect cu finanţare europeană.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului, derulează proiectul „Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative”. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Societăţii Informaţionale și are o valoare de 2 milioane de lei. Din acestea asistenţa financiară nerambursabilă este de 1,6 milioane de lei şi se implementează în Bucureşti şi în toate municipiile reşedinţă de judeţ, la sediul MAI şi la sediile instituţiilor prefectului, pe o durată de 16 luni. Prin implementarea proiectului, MAI îşi propune dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetăţeni și mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituţiile prefectului din România. Aceasta se va realiza prin asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice folosite de către instituţiile prefectului pentru eliberarea apostilei, prin crearea unei baze de date centralizate a MAI, actualizată în timp real de către instituţiile prefectului. Aceasta va furniza online informaţii privind actele oficiale administrative pentru care s-a eliberat apostila, prin operaţionalizarea unui sistem TIC eficace şi securizat de verificare a apostilelor eliberate precum şi prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date şi cu operarea înregistrărilor.

Noul serviciu va oferi posibilitatea consultării în timp real, prin mijloace electronice, a bazei de date centralizate şi verificării autenticităţii actelor oficiale administrative pentru care cele 42 instituţii ale prefectului eliberează apostila în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de România.