Se întâmplă şi acum, firesc, în oraşul care omagiază statornic valorile credinţei, tradiţiilor, istoriei strămoşeşti şi cultura artelor frumoase. La fel, şi pe oamenii care le poartă îndemnul spiritului, cu fapta. Iată că iconari ortodocşi români şi de oriunde din lume se întâlnesc – într-un şir împlinit al celor de 7 ani –  acasă, la Otopeni. Aici s-a permanentizat „Simpozionul internaţional dedicat iconografiei contemporane”. Şi, pentru că 2019 e celebrat în Patriarhia Română ca „An omagial al satului românesc”, tema de acum a evenimentului a fost consacrată „Picturii de factură populară, în iconografia timpurilor noastre”.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 482, ediția print

Iconari ai prezentului au aici un atelier de lucru și participă la sesiuni de comunicări, la care au invitaţi de prestigiu, experţi: istorici de artă, etnologi, muzeografi. Apoi, artiștii plastici îşi alcătuiesc expoziţia, vizitată de un public doritor să afle, să vadă și să participe la împliniri sufleteşti.

Un program încărcat

Evenimentul de acum a debutat luni, 11 noiembrie, cu atelierul deschis oricărui vizitator, în care 10 meşteri iconari ­şi-au început lucrările, de la zero. Ca şi în anii trecuţi, gazda lor consacrată a fost elegantul Centru Cultural „Ion Manu”. După şase zile, în care ei şi-au finalizat creaţiile, sâmbătă s-au petrecut două momente importante: dimineaţă, a avut loc simpozionul, cu prezentări şi dezbateri ale specialiştilor în artă. Apoi seara, la ora 19 publicul a participat la  festivitatea vernisajului expoziţiei, cu toţi autorii lucrărilor realizate, gazde şi alţi invitaţi. Trebuie să ştiţi un detaliu important: expoziţia rămâne deschisă vizitatorilor toată luna decembrie.

Tradiția dă consistența actualității

La vernisaj, Ioan Popa, iconar, unul dintre organizatorii evenimentului a deslușit îndemnul „folosirii tuturor resurselor de creativitate ale iconografiei contemporane, prin redescoperirea și valorificarea picturii noastre populare”. Iar Mădălina Mirea, curatorul expoziției, s-a referit la calitatea noutăților aduse în pictura hieratică actuală, oferite de studiul lucrărilor meșterilor zugravi și pictori populari, ai secolelor trecute. Ea a mulțumit Primăriei orașului, edilului Silviu Gheorghe și Centrului Cultural gazdă pentru sprijinul constant acordat acestei misiuni de valorificare a tradițiilor naționale.

Iconari participanţi și teme abordate

Andrei Mușat, Mizil: Icoană pe lemn – „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”;

Andrei Nuţu, Piatra Neamţ: Icoană pe lemn – „Buna Vestire”;

Claudiu Sfara, Baia Mare: Icoană pe lemn – „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”;

Florentin Stoian, Brăila: Icoană pe lemn – „Maica Domnului pe tron, cu Pruncul”;

Florin Deaconiuc, Iași: Icoană pe lemn – „Sf. Pr. Ilie Tesviteanul”;

George Romilă, Piatra Neamţ: Icoană pe lemn – „Sf. M. Mc. Gheorghe”;

Ovidiu Gliga, Brașov: Icoană pe lemn – „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”;

Stanislav Grecu, Cluj-Napoca: Icoană pe lemn – „Adormirea Maicii Domnului”;

Pr. Emanuel Ganciu, Jilava, Ilfov: Sculptură în lemn – „Troiţă”;

Alin Pater, Arad: Icoană pe sticlă – „Sfânta Mc. Varvara”.

Masă rotundă. Comunicări, la tema “Tradiţie și inovaţie”. Invitaţi:

Arh. Dorel Cordoș, Baia Mare: „Dialog arhitectural între generaţii, la bisericile de lemn”;

Pr. Dr. Manole Brihuleţ, cerc. știinţific, Chișinău: „Icoana din casa satului basarabean, în sec. al XIX-lea”;

Dr. Dumitriţa Daniela Filip, restaurator la „Museikon”, Alba Iulia: „Programul iconografic din bisericile maramureșene  de secol XVIII, între tradiţie și inovaţie”;

Dr. Graţiela Grigoriu, istoric de artă, București: „Zugravi prin satele vâlcene, la începutul sec. al XIX-lea”;

Dr. Doina Ișfănoni, istoric de artă și cerc. etnolog, București: „Iconografia creștină, în viziunea iconarilor de ţară”;

Dr. Dana Luminiţa Postolache, expert restaurator, București: „Tehnica picturii pe lemn, în bisericile de lemn”;

Dr. Ioan Darida, expert restaurator, București: „Metodologia restaurării picturii în tempera slabă”.