Soțul a decedat și treci printr-o perioadă foarte grea și din punct de vedere financiar? Dacă era pensionar sau îndeplinea condițiile de pensionare, beneficiezi de o pensie de urmaș. Pavel Sile, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Ilfov (CJPI) îți prezintă în cele ce urmează, principalele condiții de acordare a pensiei de urmaș. 

În cazul în care te confrunți cu o situație financiară dificilă după moartea soțului care avea, cât de cât, o pensie frumușică sau urma să fie pensionat, statul îți oferă un mic ajutor pentru lunile imediat următoare. Este vorba de pensia de urmaș pe care o poți încasa tu sau copilul tău, cât timp se află pe băncile școlii. Ca să înțelegi mai bine ce avantaj ai, intrând în posesia acestei indemnizații, trebuie să știi încă de la început că pensia de urmaș este un drept care se acordă copiilor sau soțului supraviețuitor dacă soțul, respectiv tatăl era pensionar sau avea drept de pensie. 

“Pensia de urmaș se acordă soțului supra­vie­țuitor indiferent de vârstă, pentru o perioadă de șase luni. Și copilului până la 16 ani, respectiv 26 de ani dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ. Dacă ne referim la obținerea pensiei de către soțul supraviețuitor, pensia de urmaș se acordă pe o perioadă de șase luni de la data decesului. Condiția este ca soțul supraviețuitor să nu aibă venituri sau să aibă venituri de cel mult 35% din salariul mediu brut pe țară. Asta înseamnă că venitul lui nu trebuie să depășească 778 de lei. Mai există situația în care soțul supraviețuitor poate avea o invaliditate de gradul I sau II. În acest caz, acesta beneficiază de indemnizație, indiferent de vârstă și fără stagiu de cotizare. Persoana în cauză primește așa-zisa pensie de invaliditate cu valorificarea stagiului soțului decedat. Trebuie să se știe că pensia de urmaș se acordă în situația în care soții au fost căsătoriți legal, cel puțin 10 ani.”  

 Și copiii primesc o indemnizație de minim 350 de lei  

Indemnizația se acordă și copiilor părintelui decedat, nu doar soțului rămas în viață. Părintele supraviețuitor primește o pensie de urmaș dacă are în îngrijire un copil cu vârsta de până la 7 ani, cu condiția să aibă venituri sub 778 de lei. Copiii beneficiază de pensie de pe urma părintelui decedat până la vârsta de 16 ani. Dacă își continuă studiile, ei pot primi ajutorul financiar până la 26 de ani. Important este să facă dovada că studiază într-o instituție acreditată prin lege. “Dacă există un singur copil urmaș al decedatului, acesta primește 50% din drepturile părintelui decedat. În situația în care sunt doi copii urmași, ei primesc cumulat 75% din drepturile părintelui. Iar dacă sunt trei sau mai mulți copii, le revin cumulat, 100% din drepturile părintelui.” Pensia minimă acordată micuților este de 350 de lei. Însă, în cazul în care pensia de drept nu acoperă această sumă, este completată din bugetul de stat.

Pași spre obținerea indemnizației

În vederea obținerii indemnizației trebuie să mergi la Casa de Pensii a Județului Ilfov și să depui dosarul complet. Trebuie să anexezi următoarele documente: 

 cerere tip pentru acordarea pensiei de urmaș; 

 originalul și copia carnetului de muncă, ale decedatului; 

 alte acte doveditoare a vechimii și încadrării lui în muncă;

 acte de stare civilă (certificat de căsătorie și toate documentele care atestă legătura dintre soțul decedat și tine, în calitate de solicitant). 

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului primești răspunsul. Dacă cererea îndeplinește toate condițiile legale, banii îi primești luna următoare. Atenție, însă! Nu se dau retroactiv. Dacă depui cerera la o lună după deces, mai iei pensie doar cinci luni.

Mai multe informații despre acordarea pensiei de urmaș, le obții direct de la reprezentanții CJP Ilfov din B-dul Lacul Tei nr. 17, sector 2, București sau sunând la tel.: 021/212.12.26 sau 021/212.12.27