Mănăstirea Căldăruşani, sâmbătă, 20 iunie. Prin grija clericilor, credincioşii din toate localităţile zonei de nord a judeţului Ilfov s-au putut ruga, la vreme de restrişte, pentru întărire în credinţă, sănătate, nădejde şi mângâiere, la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi la moaştele a doi dintre cei mai iubiţi sfinţi de pe bolta Ortodoxiei noastre, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul şi Sfântul Mare Mucenic Artemie, mari tămăduitori ai lumii. Icoana şi raclele cu moaştele acestor sfinţi au fost purtate în procesiune, prin toate satele şi oraşele.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 504

„I-am dus pe credincioşi într-un pelerinaj, într-o călătorie de suflet, spre bucuria şi mângâierea lor, spre binecuvantare, întărire în credinţă şi spre mântuirea noastră, a tuturor. Icoana datează din anul 1880 şi este adusă aici, în această mănăstire (n.r. – Mănăstirea Căldăruşani) de către părinţii basarabeni care după 1940 s-au refugiat în România din faţa ocupaţiei sovietice. De atunci şi până în prezent, Maica Domnului a binevoit ca această icoană să rămână aici şi să binecuvânteze pământul acesta, credincioşii şi mai ales pe ostenitorii monahi, preoţi. Este prima plecare pe un traseu atât de lung a acestei icoane. Maica Domnului îşi îndreaptă atenţia către toţi cei care vin în faţa acestei icoane şi se roagă cu credinţă. Şi atunci, Ea este mult ajutătoare, mult folositoare pentru toţi care îşi pleacă genunchii trupului şi ai sufletului, în faţa Ei. În felul acesta, revarsă prin această icoană binecuvântările Sale cele bogate. De aceea, această icoană este considerată şi denumită ca fiind făcătoare de minuni. Sf. Grigorie Dascălul a fost un om smerit. A fost, în primul rând, un mare cărturar, ucenic al Sf. Paisie cel Mare. A ucenicit în Marea Lavră a Neamțului şi după aceea a venit aici, la Căldăruşani, unde s-a ocupat îndeosebi cu acest meşteşug al tipografiei. A fost un mare tipograf şi cărturar, traducător de cărţi. Datorită erudiţiei pe care a avut-o, dar mai ales datorită smereniei pe care a avut-o, a ajuns să fie ales ca viitor Mitropolit al Țării Româneşti (numire pe care a avut-o vreme de vreo 12 ani), dintr-o treaptă nu foarte înaltă, treapta de ierodiacon. El nu era nici măcar preot când a fost ales în cinstea de Mitropolit al Țării Româneşti. Dumnezeu a lucrat în chip minunat cu el. Ceea ce este foarte important la acest sfânt este smerenia în contrabalansare cu erudiţia pe care o avea. Era foarte smerit. La rândul său, Sf. Artemie a fost comandant în armata Împăratului creştin Constantin cel Mare şi L-a mărturisit pe Hristos Domnul cu preţul vieţii sale, suferind moarte mucenicească şi martirică. Astăzi, el este considerat şi tămăduitor, şi mare făcător de minuni“, ne-a spus părintele ieromonah Hrisostom Iorgulescu, secretarul Mănăstirii Sitaru şi, totodată, organizatorul pelerinajului.

Vă invităm, aşadar, dragi cititori, să parcurgeţi şi dvs. traseul acestei minunate călătorii spirituale, în imaginile surprinse de noi!