Luni, 8 februarie 2021 a debutat semestrul II al anului școlar 2020-2021 și, potrivit declarației ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, peste 2,4 milioane de elevi din țară s-au întors fizic la școală, după scenarii colorate și reguli sanitare impuse de pandemia de COVID-19. Aceste reguli, care se aplică din 8 februarie în școli, sunt cuprinse într-un Ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, care a fost publicat în Monitorul Oficial vinerea trecută, la prânz. Documentul conține măsurile sanitare și de organizare pentru funcționarea în semestrul al II-lea a celor 17.656 de unități de învățământ din România.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 535

Cele mai importante prevederi sunt legate de stabilirea scenariului de funcționare, care se va actualiza periodic în funcție de evoluția epidemiologică. La acest moment, au fost stabilite 3 scenarii – 1 – verde – pentru participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învățământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori; 2 – galben – pentru participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a ­XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protective și participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și 3 – roșu – pentru participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.

Ordinul prevede că, indiferent de situația epidemiologică, ”în situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online, cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB”.

Organizare pentru redeschidere

Organizarea și întreți­ne­rea spaţiilor ­s-au făcut astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. În situația în care acest lucru nu s-a putut realiza, ”se va asigura distanțarea maxim posibilă”, prevede Ordinul, fără alte detalii.

Profesorii și elevii cu vulnerabilități – reguli și excepții

Personalul ­didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/insti­tu­țiilor de învățământ aflat în grupa de risc, res­pectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem online numai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz, conducerea unității/instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător. Preşcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, ­boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiți de prezența fizică în școală. Pentru preșcolarii/elevii menționați anterior, conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online. Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, dacă aceasta nu a fost vaccinată şi există riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal. Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, în funcție de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.â

Masca, obligatorie, în permanență

Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și trebuie purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior. Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și pentru studenți și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior. NU este obligatorie în cazul preșcolarilor.

La grupurile sanitare este obligatorie disponibilitatea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință, și sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil!

Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive

Organizarea programului școlar a avut în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze, iar intervalele aferente acestora au fost stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere să fie minim. Elevii sunt supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanțării fizice. Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi, iar aceștia NU au voie să consume în comun alimente sau băuturi și NU au voie să schimbe între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit; iar orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente. Elevii sunt instruiți ca pe tot parcursul activităților să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate! La începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool. Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.

Când se pot suspenda cursurile?

Suspendarea ­cursu­rilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

= La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar! În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală ­cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda DOAR cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.

= La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia! Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea ­cursurilor, după caz.

= La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile! În situația în care în aceeași sală ­cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda DOAR cursurile pentru clasa în care au fost confirmate cazurile, iar elevii din schimbul următor își desfășoară cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

= La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ/DSPMB. DSPJ/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ.

În toate situațiile prevăzute mai sus, procesul de învățământ continuă în sistem online. Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică, indiferent de scenariul epidemiologic.

NU se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ: cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată; cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care așteaptă rezultatele. În aceste cazuri, dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.

Izolarea elevului cu simptome

Protocolul de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în: anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar; izolarea imediată a elevului. Acesta va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112! După finalizarea perioadei de carantină/izolare, preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.

Sfaturi utile pentru părinți

1. Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală!

2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz!

3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2!

4. Explicați copilului că, deși școala s-a redeschis, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte și că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției!

5. Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale!

6. Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar!

7. Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia!

8. Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală. Nu oferiți alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii!

9. Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);

10. În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală!

11. Părinții/aparținătorii nu au acces în curtea unității de învățământ și nu pot însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii!

12. Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații: elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină!