Luni, 17 iunie. Devenită un adevărat izvor de vindecare sufletească și trupească, biserica din inima orașului Popești-Leordeni și-a sărbătorit hramul istoric. 15 preoți și un diacon, în frunte cu părintele Ioachim Ceaușu, Starețul Mănăstirii Duminica Sfinților Români, din București, și părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului Ilfov Sud, au săvârșit o slujbă frumoasă și grandioasă în cinstea Preasfintei Treimi, ocrotitoarea lăcașului de cult și a localnicilor.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 456, ediția print 

Am revenit cu mare bucurie la Biserica Vintilă-Vodă, din Popești-Leordeni. Un loc mirific, încărcat de istorie unde, un ales sobor de preoți condus de părintele Ioachim Ceaușu, Starețul Mănăstirii Duminica Sfinților Români împreună cu părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului Ilfov Sud, a făcut din praznicul Sfintei Treimi, o sărbătoare cum nu sunt altele de frumoase și de luminoase. Încă din primele clipe petrecute în biserica voievodală, ne-am lăsat duși de valul fermecător al slujbei religioase și de povețele mântuitoare ale clericilor reuniți într-un sobor impresionant. Ore bune ne-am deschis sufletele către Dumnezeu, în toate cele trei persoane ale Lui: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Rugăciunile, cântecele religioase rostite impecabil de preoții slujitori, cuvântul de învățătură care a urmat slujbei au fost pentru noi ca un balsam care ne umplea inimile și ființa. Apoi, cu sufletele inocente, încărcate cu lumină și iubire deplină și cu vocile lor îngerești, elevele Liceului „Radu Popescu”, din localitate, coordonate de doamna învățătoare Daniela Dragne, ne-au ajutat să adunăm amintiri de neșters. Copilele ­ne-au amintit prin cântecele lor minunate că este o mare binecuvântare că trăim într-o țară frumoasă și bogată și, mai ales, iubită de Dumnezeu. La hramul istoric al bisericii ctitorite de marele vistiernic Hrizea Caridi și de soția sa Maria, solemnitatea Preasfintei Treimi a fost celebrată exact așa cum cere Sfânta Scriptură, cu credință și cu dragoste. Pentru ca bucuria să fie deplină pentru toți credincioșii care au luat parte la slujba de hram, la final, au fost împărțite 250 de pungi cu alimente din partea parohiei.

„Biserica Ortodoxă este Biserica Preasfintei Treimi. Biserica este plină de Sfânta Treime. Toate slujbele noastre sunt ritmate de aceste formule: „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh/ Și acum și pururea și în vecii vecilor/ Amin! Noi suntem iubiți de Sfânta Treime și trebuie să mulțumim Preasfintei Treimi în fiecare clipă și în fiecare zi a vieții noastre. De aceea se cuvine ca să rostim cât mai des cea mai scurtă rugăciune adresată Sfintei Treimi, a Cuviosului Ioanichie cel Mare: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh/ Treime Sfântă, slavă Ție!””, a spus părintele Ioan Bondar, Protopopul Protopopiatului Ilfov Sud, în cuvântarea sa care ne îndeamnă la întărirea în credință.

Biserica Vintilă-Vodă, o splendoare arhitecturală

Biserica Vintilă-Vodă este un vestit monument istoric. Ea a fost zidită începând cu anul 1672 și terminată în anul 1676, având hramul Sfintei Troițe, așa cum arată pisania bisericii, păstrată în original. Pentru că trecerea anilor și-a pus amprenta serios pe sfânta biserică, a necesitat consolidarea și restaurarea picturii în mai multe rânduri. Prin grija părintelui paroh Ioan Bondar, biserica s-a aflat într-o continuă dezvoltare și înfrumusețare, devenind o splendoare arhitecturală. În anul 2012, au început lucrările de consolidare la partea superioară a bisericii, turnându-se o nouă centură din beton armat, s-a înlocuit acoperișul, schimbându-se structura veche de lemn cu una nouă din stejar și tablă galvanizată cu alta de cupru. Au fost făcute reparații la turle și ­s-au înlocuit ferestrele cu altele noi din lemn de stejar stratificat. În 2014 s-a finalizat construcția unui dren perimetral, exterior zidului bisericii, acesta având rolul de a consolida și a asigura ventilarea și evaporarea infiltrațiilor apei din temelie. În biserică, a fost recondiționată catapeteasma și mobilierul, grav afectate de cari, icoanele și candelabrele. Biserica deține trei obiecte de cult vechi: o cruce de binecuvântare din argint inferior, un potir din argint care datează din anul 1895, o cruce din lemn pictată, pentru Sfântul Altar, din același an 1895. Prin intermediul programelor filantropice pe care părintele paroh le derulează împreună cu părintele slujitor Iustin Ardelean, vin în sprijinul persoanelor nevoiașe cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente etc.