Guvernul a adoptat în ședința de miercuri proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii privind Codul Fiscal. Una dintre pricipalele mo-dificări se referă la creșterea pragului cifrei de afaceri peste care se plătește TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro. Astfel, persoanele fizice autorizate și microintreprinderile cu cifre de afaceri sub 65.000 euro vor fi scutite de plata TVA. În prezent plafonul de scutire la plata TVA este de 35.000 de euro, la ­cursul de schimb al BNR valabil la data aderării României la UE (circa 3,3 lei pentru un euro). Pragul va crește astfel de la 119.000 lei la 220.000 lei.
„Măsura va conduce la reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea îmbunătățirii administrarii fiscale a acestor persoane și combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de altă parte, măsura are ca efect simplificarea obligațiilor în materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizează o cifră de afaceri anua­lă inferioară plafonului de 220.000 lei, având în vedere că acestea nu mai au obligația depu­nerii de deconturi de TVA”, ara­tă reprezentanții Ministerului Finanțelor, în nota de fundamentare a proiectului de Or­donanță de urgență privind modificarea Codului Fiscal.