”Cea mai importantă ședință de Consiliu din acest an”, catalogată așa de către președintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), Marian Petrache, a avut loc pe 22 ianuarie și s-a desfășurat sub auspiciile unei viitoare bune colaborări între consilierii județeni, indiferent de partidul politic din care aceștia fac parte. ”Politica este arta compromisului, iar compromisul trebuie făcut în interesul Ilfovului, pentru că, da, în acest caz, compromisul este benefic județului”, a comentat Marian Petrache, în deschiderea ședinței ordinare.

Pe Ordinea de zi, aprobată cu unanimitate de voturi, s-au aflat 17 puncte, iar pentru început, cei prezenți au fost de acord cu aprobarea proceselor verbale ale unor ședințe desfășurate de CJI la finele anului trecut. Au fost, apoi, supuse la vot propunerile făcute de către Marian Petrache, pentru funcțiile de vicepreședinți ai CJI, și anume Cristina Manicea și Sebastian Geantă. Prima a reușit să adune 31 de voturi pentru, din 31, iar Sebastian Geantă a primit 30 de voturi pentru și unul împotrivă.

Cu unanimitate de voturi a trecut, în continuare, Proiectul de hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziții pe 2014.

Buget și Strategie, aprobate!

Bugetul local al ju­dețului Ilfov pe anul 2014 a fost aprobat, de asemenea, cu unanimitate de voturi. Despre acest buget, Marian Petrache a spus că, ”va rămâne în istorie, mulți ani de acum înainte, prin dimensiune și generozitate”. Pe site-ul Consiliului, www.cjilfov.ro, la capitolul Transparență – este postat proiectul, iar anexa acestuia detaliază fiecare leu care intră sau iese în și din visteria CJI.

Punctul 6 pe Ordinea de zi, aprobat de către toți consilierii județeni, a făcut referire la Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31 decembrie 2013.

În continuare, cei prezenți au fost de acord cu majorarea capitalului social al SC Apă Canal Ilfov SA, cu 7 milioane de lei. Această majorare, inițiată anul trecut de către CJI, este justificată în expunerea de motive a hotărârii – prin ”nevoia urgentă de fonduri necesare asigurării finanțării societății, pentru continua­rea desfășurării activității acesteia în vederea aducerii la îndeplinire în bune condiții a prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare”.

Și Strategia de dezvoltare a județului Ilfov ”Orizont 2020”, la realizarea căreia s-a lucrat intens anul trecut, este gata și a fost aprobată de către consilierii județeni.

Teren în concesiune

A fost aprobat, de asemenea, studiul de opor­­tunitate și inițierea procedurii de concesionare, prin licitație publică, a unui teren cu o suprafață de 230 mp, situat în Buftea și aflat în domeniul public al județului și admnistrarea CJI. Acest teren este cerut în concesiune, în vederea înființării unui centru medical, de către SC C&B Medical Therapy SRL.

Proiectul de hotărâre privind acordul CJI pentru amplasarea unei conducte de gaze naturale pe o suprafață de teren aflat în domeniul public al județului și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a primit, de asemenea, voturi pro, în unanimitate. Conducta este necesară realizării branșamentului la rețeaua de gaze naturale a ”Centrului de recuperare” din cadrul Grupului Școlar ”N. Bălcescu”.

Noi reprezentanți

Înlocuirea reprezentantului CJI în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov (Coca Codreanu) a fost acceptată de către consilieri, iar propunerea președintelului Marian Petrache, în persoana doamnei Alexandra Mărgărit a trecut cu unanimitate de voturi.

Și, la fel a trecut și Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului în Comisia de contestații privind orientarea școlară și profesionalădin cadrul CJRAE Ilfov. Acesta a fost ales în persoana domnului Florin Pantazi.

Cazarmă pentru CJI

La punctul 13 s-a aprobat solicitarea transmiterii imobilului ”Cazarmă 1148” din Jilava, din domeniul public al statului și administrarea ­MapN, în domeniul public al statului și administrarea CJI. Cazarma dezafecta­tă ar putea asigura, în administrarea Consiliului, func­ționalitatea unor servicii ale CJI, mai ales că, în patrimoniul județului nu se află imobile care să permită asigurarea în bune condiții a desfășurării activității tuturor serviciilor, pentru a veni în sprijinul cetățenilor.

Și solicitarea transmiterii, pe aceleași considerente de mai sus, a unui imobil situat în Popești Leordeni (fost G.A.Z.), din domeniul public al statului și administratea MAI – ISU „Codrii Vlăsiei”, în domeniul public al Ilfovului și administrarea CJI – a fost aprobată. Este vorba de un teren intravilan cu o suprafață de 26.800 mp și 10 construcții cu o suprafață construită de 3.512 mp.

Unanimitate

S-au mai aprobat modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, iar la punctul final – Diverse – s-au supus aprobării, și au trecut cu unanimitate de voturi – acordarea unui sprijin financiar de 300.000 de lei, Patriarhiei Române pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului; asocierea CJI cu unele consilii locale din județ în vederea realizării în comun a unor obiective de interes local; modificarea Hotărârii CJI 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului (comisar șef de poliție Gheorghe Popescu, ca șef al IPJ Ilfov, în locul lui Alexandru Liviu Croitorescu și Romulus Cătălin Pantazi, ca subprefect de Ilfov, în locul lui Ionel Florin Nae), dar și trecerea unui imobil situat în Buftea (str. Știrbei Vodă 24), din domeniul public al Ilfovului și administrarea ministerului Justiției, în domeniul public al statului și administrarea aceluiași minister.