Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale,  a anunțat că primele ghiduri ale solicitantului pentru Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 vor fi publicate în luna mai a.c. Regio 2014-2020 va cofinanţa și Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară al României.

Regio 2014-2020 are 11 axe prioritare și o axă de asistență tehnică. Alocarea este estimată la 8,25 milioane euro, iar, ”în ceea ce privește stadiul negocierilor cu CE, la această oră, ele sunt sunt finalizate ca fond. (…) Vom avea câteva tipuri noi de investiții: centre de transfer tehnologic, eficiență energetică și în clădiri publice, în iluminat public și măsuri pentru mobilitate urbană. O altă noutate sunt instrumentele financiare pentru mediul privat: 100 de milioane de euro pentru garantare, 150-200 de mi­lioane de euro pentru subvenționarea dobânzii”, a declarat Liviu Dragnea.

Finanțare pentru proiectele Strategiei Dunării

 

”Pentru zona Deltei Dunării vom folosi instrumentul ITI: 1 miliard de euro va fi alocat pentru această zonă”, a mai anunțat Dragnea. In­vestițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă, de asemenea, o noutate față de programul 2007-2013. ITI Delta Dunării va fi utilizat într-un areal format din 38 de unități administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. În această zonă, Regio 2014-2020 va sprijini finanțarea activităților din Axa 2. Sprijinirea competitivității mediului de afaceri, Axa 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Axa 5. Îmbunătățirea mediu­lui urban și conservarea, protecția și valorifi­carea durabilă a patrimo­niului cultural, Axa 6. Îm­bunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Axa 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Axa 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Axa 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.