Preşedinţia României a publicat pe site hotărârea CSAT din 5 februarie privind avizarea privatizării CFR Marfă. În document se arată că „modalitatea concretă şi procedura de privatizare se află în responsabilitatea Ministerului Transporturilor şi a Guvernului României“.
Astfel, în articolul 2 al hotărârii se arată că „modalitatea concretă şi procedura de privatizare se află în responsabilitatea Ministerului Transporturilor şi a Guvernului României“. Hotărârea CSAT mai cuprinde şi solicitarea către Ministerul Transporturilor de a include în contractul de privatizare clauze potrivit cărora cumpărătorul se obligă, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului şi plata unor daune interese, să menţină obiectul de activitate al CFR Marfă şi să întreprindă toate măsurile necesare pentru îndeplinirea de către companie, pe toată durata sa de existenţă, a obligaţiilor de natură strategică ce îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, protocoalelor şi acordurilor naţionale şi internaţionale.

Aceste obligaţii menţionate în hotărâre sunt nevoile de apărare a ţării, transportul trupelor şi materialelor militare, neîntrerupt pe timp de pace, în caz de calamităţi naturale, situaţii de criză şi de război sau alte situaţii deosebite, angajamentele asumate de România prin Tratatul NATO şi convenţiile încheiate cu SUA.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Bogdan Oprea, a declarat  că „la şedinţa CSAT din 5 februarie au fost prezenţi atât premierul Victor Ponta, cât şi ceilalţi miniştri care sunt membri ai CSAT“.

În comunicatul dat publicităţii la finalul şedinţei CSAT din 5 februarie se arătă că: „La solicitarea Guvernului României, CSAT a avizat proiectul Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» – S.A. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat acest proiect solicitând privatizarea cu un investitor strategic şi respectarea obligaţiilor pe care «C.F.R. Marfă» – S.A. le are faţă de MApN, NATO şi alte structuri de securitate“.