Ministerul Agriculturii a anunțat că a publicat, pe data de 20 martie 2020, pe site-ul său oficial, ajutoarele care le vor fi acordate apicultorilor în perioada 2020-2022. Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național Apicol se află în consultare publică timp de 10 zile.

Potrivit proiectului de act normativ, valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene.

Scopul Programului Naţional Apicol

Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico – chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare- descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare – descărcare stupi, mătci şi/sau familii de albine, precum şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, și echipament pentru ambalarea mierii.

Acţiunile Programului

● Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;

● Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;

● Raţionalizarea trans­hu­manţei;

● Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;

● Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă.

Beneficiarii Programului

● apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

● formele asociative apicole legal constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.494