Societatea Apă-Canal Ilfov SA a organizat, pe 27.10.2016, la sediul Consiliului Judeţean Ilfov (CJI), sub coordonarea reprezentanţilor Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov, dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului aferent ”Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.

Din partea CJI a participat, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor SC Apă-Canal SA, Ionel Scrioşteanu, care a apreciat că ”este cel mai important proiect ce urmează a fi implementat în Ilfov, care va duce implicit, la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător”.

Valoarea proiectului care va fi finanțat din fonduri europene este de aproximativ 310 milioane de euro, iar investițiile cele mai importante constau în extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, realizarea de stații de tratare și de stații de epurare a apelor uzate.

La dezbatere au participat reprezentanţi ai instituțiilor, administraţiilor locale, organizaţiilor non-guvernamentale, ai publicului larg şi ai altor factori interesaţi, posibil a fi afectaţi de implementarea proiectului. Anunţurile privind dezbaterea publică au fost afişate la sediile tuturor consiliilor locale şi pe paginile de internet ale beneficiarului și Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov.

Servicii de alimentare cu apă și canalizare conform standardelor europene

Obiectivul principal al proiectului este de a asigura servicii de alimentare cu apă şi canalizare locuitorilor din aria de acoperire a proiectului, astfel încât să se realizeze un grad de conformare ridicat potrivit prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi ale Directivei privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE).

Proiectul va contribui semnificativ la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, prin:

l creşterea gradului de sănătate a populaţiei deservite de reţelele de apă potabilă şi de canalizare;

l prevenirea deteriorării stării corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane;

l creşterea calităţii apei din râuri;

l reducerea progresivă a poluării corpurilor de apă de suprafaţă.

 

Proiectul propus va fi implementat pe teritoriul județului Ilfov (localitațile Afumați, Bragadiru, Brăneşti, Baloteşti, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dobroeşti, Domneşti, Găneasa, Glina, Gradiştea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Otopeni, Pantelimon, Periş, Petrăchioaia, Tunari) şi în județul Călăraşi (localitatea Fundeni). Raportul privind impactul asupra mediului a fost supus spre consultare publicului interesat la sediul APM Ilfov și la sediul S.C. Apă-Canal Ilfov SA și a putut fi consultat şi pe site-ul agenției ilfovene de mediu. Rezultatul final al implementării proiectului va însemna creşterea gradului de acoperire a sistemului de alimentare cu apă, diminuarea pierderilor/infiltrațiilor şi asigurarea unei ape potabile de calitate.