Primăria Capitalei a anunțat semnarea contractului”Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare”, în cadrul proiectului “Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta), în Municipiul Bucureşti”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.

Primarul general, Razvan Sava a explicat că, ”din punct de vedere al valorii și complexității, această investiție are un caracter de unicitate și se situează în topul investițiilor în infrastructură din România, până în prezent. Printre obiectivele vizate şi beneficiile ce se vor obţine la finalizarea lucrărilor, reabilitarea principalelor colectoare A0 şi B0 reprezintă una din componentele definitorii ale acestui proiect integrat major de infrastructură. Se asigură astfel, simultan, reducerea nivelului de infiltraţii în reţeaua de canalizare, eliminarea riscului de prăbuşire, mărirea capacităţii portante şi asigurarea debitului de apă uzată tranzitat către Staţia de Epurare de la Glina, pe perioada lucrărilor de reabilitare a Casetei de apă uzată, programate pentru etapa 2014 – 2020, o altă componentă importantă a proiectului“.

Valoarea acestui contract este de 63.799.648,46 lei, fără TVA, el fiind atribuit în urma procedurii de achiziţie publică, Asocierii Tahal Consulting Engineers Ltd. – Triada Prod Impex SRl. Contractul include proiectarea şi execuţia lucrărilor, iar durata de implementare a acestui contract este de 18 luni.

 

Obiectivele principale ale contractului vizează: reabilitarea colectoarelor istorice A0 şi B0 (care datează de la începutul anilor 1900), între Podul Ciurel şi Podul Mihai Bravu, pe o lungime de aproximativ 10,5 km, cu scopul reducerii gradului de diluţie al apei uzate care intră în procesul de epurare în Staţia de Epurare a Apelor Uzate Glina, eficientizând în acest mod costurile de operare şi întreţinere ale staţiei, reducerea nivelului de infiltraţii în reţeaua de canalizare, astfel diminuând riscul producerii de inundaţii în zonele istorice ale Capitalei şi eliminarea riscului de prăbuşire.