Se lucrează intens la proiectul pentru racordarea comunei Brănești la Autostrada A2, o dorință veche a locuitorilor comunei, care acum devine realitate! Potrivit managerului de proiect, Gabriel Țârlea, în condițiile în care lucrările au început efectiv pe 31 august 2020, au ajuns acum la un stadiu de realizare de 60%, iar la începutul verii următoare se speră ca întrega lucrare să fie gata.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 525

”Proiectul este împărțit în două părți: prima cuprinde executarea a trei sensuri giratorii și drumurile de legătură dintre acestea. Sensul giratoriu nr. 1 (de la Brănești) este executat în propoție de 50%, sensul giratoriu nr. 2 este conturat cu bordură, iar aici suntem la nivel de balast și va fi finalizat la sfârșitul lunii, iar pentru sensul giratoriu nr. 3 – girația efectivă – termenul de execuție este 2021. Descărcarea arheologică este gata, deci nu mai sunt probleme. Până la sfârșitul anului ne dorim finalizarea acestei etape până la nivel de asfalt. De altfel, la acest moment, între giratoriul nr. 1 și giratoriul nr. 2 este deja turnat primul strat de asfalt.

În partea a doua a proiectului, care se termină anul acesta la nivel de balast inclusiv sensurile giratorii, se lucrează deja la canalizare, săpătura la drum și executarea sensurilor giratorii nr. 4 și nr. 5”, ne-a declarat, în exclusivitate, Gabriel Țârlea.

Investiția se desfășoară conform legilor, dar obținerea avizelor este greoaie

Amintim că, în ultima zi a lunii august a avut loc, în teren, în prezența reprezentanților Primăriei Brănești și ai constructorului, inaugurarea oficială a proiectului ”Amenajare acces în Autostrada A2 între km.21+380 – km.24+050 stânga-dreapta și a drumurilor de legătură cu acesta”, moment la care, primarul comunei Brănești, Niculae Cismaru, se declara extrem de bucuros pentru începerea lucrărilor, mai ales că la finalizarea acestora se vor rezolva problemele legate de traficul auto, și mai apoi, pentru că valoarea proprietăților în această zonă – care se va dezvolta foarte mult – va crește.

”Nu este normal ca, în 2020, la doi pași de București să mai fim o comună agrară, când putem fi o comună cu o zonă puternic dezvoltată de parcuri logistice. Terenurile vor ajunge aici, de la 1 euro, estimat acum în grila notarială, la 10-20 euro/mp”, spunea edilul în urmă cu doar trei luni de zile. Acesta explica că proiectul conține 5 girații mari, trotuare pe ambele sensuri de circulație, 7 m lățime a carosabilului, pe sub trotuare va fi introdusă rețeaua de apă pluvială, drumul va fi iluminat pe toată lungimea lui, dar și în girații, vor fi spații verzi, dar mai întâi va fi introdusă rețeaua de apă-canal.

Scurt istoric în pregătirea proiectului

“Amenajare acces în Autostrada A2 între km.21+380 – km.24+050 stânga-dreapta și a drumurilor de legătură cu acesta” este un proiect realizat de autoritatea locală în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov (CJI), cu o valoare totală de 18.217.795,79 lei, din care contribuția Consiliului Local Brănești este de 10.217.795,79 lei, iar cea a CJI este de 8.000.000 lei.

Primele demersuri au început în urmă cu opt ani de zile, pe 28.08.2012, când la inițiativa primarului comunei Brănești, Niculae Cismaru, Primăria contractează servicii pentru ”Realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru racord Autostrada A2”. Pe 30 iulie 2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/30.07.2013 se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul în discuție și, în același an, prin Certificatul de Urbanism emis de CJI se impune realizarea unui PUZ pentru încadrarea obiectivului în zona propusă. În 2014, realizarea PUZ-ului în cauză se suprapune cu reactualizarea Planului Urbanistic General, așa că Primăria Brănești lucrează de zor la documentația aferentă acestor planuri. Și, cum Planul Urbanistic General avea termen de soluționare sfârșitul anului 2015, în martie 2015 Primăria Brănești contractează ”Servicii de întocmire documentație de urbanism – PUZ Acces Autostradă”, pentru accelerarea proiectului. Între 2015 și 2017, Primăria face toate demersurile necesare pentru obținerea avizelor necesare finalizării PUZ-ului, obținând astfel: pe 01.11.2015 – aviz Poliția Rutieră; 05.11.2015 – aviz CJI; 08.11.2015 – aviz Poliția Autostrăzi, iar pe 18.03.2016, ­CNAIR anunță că nu se poate pronunța asupra oportunității avizului. Acest refuz a necesitat reluarea de la zero a întregii proceduri de avizare. Apoi, pe 21.03.2017 se obține avizul CNAIR, pe 29.06.2017 Poliția Rutieră avizează favorabil, pe 10.08.2017 se obține și avizul Ministerul Mediului și, pe 31.08.2017 – prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/31.08.2017 – se aprobă ”Plan Urbanistic Zonal – obiectivul de investiții ”Amenajare acces în A2, circulații”. Pe 23.01.2018 se contractează ”Servicii de actualizare SF Autostrada A2 conform PUZ” și, pe 31.08.2018, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/31.08.2018, se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate conform PUZ-ului aprobat.

Având în vedere că realizarea proiectului implică costuri ce nu pot fi susținute doar din bugetul local al comunei Brănești pe 09.07.2019 se obțin fonduri de 8 milioane de lei, prin asociere cu CJI. În paralel, Primăria Brănești, a făcut toate demersurile pentru accesarea unui credit bancar în vederea asigurării finanțării integrale a proiectului. Pe 29.08.2019, ca urmare a semnării contractului de asociere dintre Brănești și CJI, începe pregătirea documentației pentru demararea procedurii de atribuire a obiectivului. Pe 28.02.2020 se încheie procedura de atribuire și este desemnată firma SC ACVATOT SRL să realizeze obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări pentru amenajare acces în Autostrada A2 între km 21+380 – km 24+050 stânga-dreapta și a drumurilor de legătură cu acesta”. Pe 13.03.2020 se emite ordinul de începere a fazei de proiectare a obiectivului, cu termen de execuție 6 luni, iar pe 15.06.2020 se obține autorizația de amplasare și/sau acces din partea CNAIR. Pe 20.08.2020 se emite Autorizația de Construire nr. 225/20.08.2020 și în aceeași zi se emite și ordinul de începere a lucrărilor, cu termen de finalizare 24.08.2021.

Un proiect mult mai amplu

Amenajarea accesului în Autostrada A2 este doar etapa 1 dintr-un proiect mult mai amplu conceput de Primăria Brănești. Astfel, la finalul etapei 1, după ce accesul în A2 și drumurile de legătură vor fi gata (în vara anului viitor, așa cum arătam), în etapa 2 se va realiza un pasaj suazprateran peste calea ferată București – Constanța, pentru a devia traficul greu în afara comunei. Etapa 3, care este strâns legată de etapa 2, are scopul de a devia traficul greu din comuna Brănești spre accesul în Autostradă, iar în etapa 4 se vor realiza un pasaj suprateran peste Autostrada A2 și accesul în DJ100 a întregii infrastructuri de drumuri create.