Raportul Casei Județene de Pensii Ilfov, pentru semestrul 1 - 2022

Casa Județeană de Pensii Ilfov are în evidență peste 76.000 de beneficiari, iar valoarea medie a pensiei în județ a fost, în primele șase luni din an, de 1.721 lei

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, condusă de prefectul județului, Simona Neculae, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Ilfov, Gabriela Moroianu, a prezentat raportul de activitate (pentru semestrul I, 2022), în instituția care asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi a asigurărilor sociale de stat, precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 612, ediția print

Astfel, analizând bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), pentru perioada supusă analizei, s-a făcut referire la faptul că semestrul 1 s-a încheiat cu un excedent de 143.501.009 lei. Veniturile la BASS, în primele 6 luni ale anului, au fost de 970.208.599 lei, cea mai mare parte datorându-se veniturilor din contribuţii de asigurări sociale – 968.418.181 lei. Cheltuielile (sem. 1 – 2022) au fost de 826.707.590 lei, din care cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 818.054.950 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 10% – de la 1.442 lei la 1.586 lei, iar numărul de beneficiari aflaţi în plată la 1 iulie 2022, în evidenţa Casei Județene de Pensii Ilfov, era de 76.533, din care 74.942 pensionari asigurări sociale de stat şi 1.591 pensionari agricultori. Valoarea medie a pensiei de stat a fost de 1.721 lei. În sem. 1 – 2022 au fost emise 7.736 decizii de pensii, din care 3.185 dosare noi şi 4.551 recalculări.

Tot în evidența Casei Judeţene de Pensii Ilfov se aflau active, la 30.06.2022, 382 de contracte de asigurări sociale încheiate în conformitate cu Legea 263/2010. Valoarea minimă de asigurare este de 2.550 lei şi contribuţia de 638 lei.

De asemenea, până la 30.06.2022 au fost încheiate 250 de contracte de asigurare, asiguraţii putând cumpăra vechime pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.

În ceea ce privește acordarea biletelor de tratament, numărul lor e tot mai mic, iar în sem. 1 – 2022 au fost vândute 562, din care 222 de prin sucursalele Societății de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Casa Județeană de Pensii Ilfov a acordat în perioada menționată 1.910 ajutoare de deces – pentru beneficiari de pensie şi 234 – pentru persoane care realizează venituri. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în 2022, acesta este de 6.095 lei/persoană asigurată în sistemul public de pensii sau în cazul decesului unui pensionar şi 3.048 lei – membru al familiei.

În domeniul expertizei medicale şi recuperării capacității de muncă, în sem.1 – 2022 au fost expertizate 6.320 persoane: încadrate pentru prima dată într-un grad de invaliditate, revizuiri medicale, acordare prelungire concedii medicale peste 90 de zile.

Cheltuirea banilor de la bugetul de stat

Începând cu 1 ia­nuarie 2022, s-a majorat indemnizația socială pentru pensionari cu 25%, de la 800 lei la 1.000 lei și, tot din ianuarie a.c., se acordă ajutor financiar în valoare de 1.200 lei pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei.

În ianuarie 2022 s-a acordat un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri au avut valori cuprinse între 1.001 – 1.600 lei inclusiv. Ajutorul financiar s-a calculat ca diferență între valoarea de 2.200 lei și veniturile cumulate.

La nivelul Casei Județene de Pensii Ilfov au beneficiat de acest ajutor 40.373 de pensionari, valoarea ajutorului fiind de 41.476.894 lei.

Și nu în ultimul rând, de la intrarea în vigoare a Legii 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, la nivelul Casei Județene de Pensii Ilfov au fost puse în plată 810 decizii.

Excedent și la fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Referindu-se la bugetul fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-a punctat că, la 30 iunie 2022, acesta înregistra un excedent în valoare de 683.931 lei, ”datorită faptului ca veniturile realizate au acoperit cheltuielile ce se efectuează din acest fond”.