Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat Seminarul de promovare a rezultatelor implementării Regio “Sprijinirea mediului de afaceri prin implementarea REGIO”, la Institutul European din România, la eveniment fiind prezentată situația în plan regional a Axei Prioritare 4 din Programului Operațional Regional 2007-2013, dar şi informații cu privire la modalități de realizare cu succes a proiectelor. 

De asemenea, beneficiarii de finanțare şi-au împărtăşit experienţele lor privitoare la demararea şi derularea proiectelor REGIO.

Ana Cristina Adumitroaie, expert la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Departamentul Promovare Regională şi Investiţii, a prezentat participanţilor care sunt principalele constrângeri externe întâmpinate de beneficiarii de proiecte – criza economică, care a dus la scăderea cererii de bunuri industriale şi a consumului în general, scăderea lichidităţilor şi a posibilităţilor de autofinanţare, îngheţarea creditării, lichidarea şi suspendarea activităţii a unui număr însemnat de IMM-uri din regiunea Bucureşti-Ilfov (13.271 de firme au fost închise sau şi-au suspendat activitatea între 2008 şi 2009), creşterea cursului de schimb valutar, dar şi scăderea investiţiilor străine directe.

Cristina Adumitroaie a sintetizat într-o prezentare Power Point – finanţarea POR Axa 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional, pentru regiunea București Ilfov – alocarea pe această axă fiind de 201,8 milioane de lei (Domeniul Major de Investiţie (DMI) 4.1 – 127,6 milioane de lei şi DMI 4.3 – 83,2 milioane de lei). Obiectivul este creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri.

Astfel, pentru DMI 4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – au fost depuse 34 de proiecte, pentru care s-a solicitat o finanţare totală de aproape 500 de milioane de lei. Au fost aprobate însă doar 8 proiecte, reprezentând circa 150 de milioane de lei, şase dintre acestea fiind încă în implementare, unul fiind reziliat şi unul finalizat. Pentru DMI 4.3. – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor s-au depus 487 de proiecte (276,3 milioane de lei), au fost contractate 188 (140 de milioane de lei). Dintre acestea, 55 de proiecte sunt în implementare, 110 au fost finalizate, iar 23 au fost reziliate. Numărul de locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite este de 131, din care 69 pentru bărbaţi, iar 62 de locuri de muncă pentru femei.