Guvernul a modificat OUG 43/2013, privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor. Modificările vizează redefinirea situaţiilor în care se poate achiziţiona teren agricol cu garanţia fondurilor de garantare constituite din fonduri publice. Față de forma actuală, care se referă la achiziţia terenului aflat în arendă doar de către arendaş, prin modificare se procedează la extinderea aplicabilităţii legii asupra persoanelor fizice sau juridice, eliminând această condiționare, pentru cei care dețin o exploataţie agricolă conform declaraţiilor APIA, până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha în proprietate. Pentru buna funcționare a schemei de microcreditare este necesară schimbarea bazei de calcul a fermei de familie, de la unitatea de dimensiune economică (UDE), la valoarea standard a producției agricole (SO), așa cum este reglementată baza de calcul din PNDR, în conformitate cu Regulamentele Europene.