Dialog social, la Prefectura Ilfov

La sediul Prefecturii Ilfov a avut loc, pe 24 februarie a.c., a avut loc o reuniune la care au participat Comisia de dialog social și Comitetul județean consultativ pentru persoane vârstnice, în prezența prefectului județului, Daniel Rășică. Au fost abordate două teme  de mare interes pentru ilfoveni și anume – modul în care se efectuează încheierea și înregistrarea contractelor colective de muncă la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov, precum și informarea asupra criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii.

La prima parte a discuțiilor, în sala de ședințe a Prefecturii au fost prezenți, alături de puținii la număr sindicaliști, din partea Cartelului Alfa, CSDR, CNSLR – Frăția, UGIR, sau Confederația Patronală Concordia, și o parte a membrilor Colegiului prefectural. Printre aceștia s-au numărat reprezentanții ITM Ilfov, ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Casei Județene de Pensii, ai Casei Județene de Sănătate, ai Direcției de Agricultură, ai APIA, sau ai Direcției Județene de Statistică.

George Gavrilă, inspector șef al ITM Ilfov, a dat lămuriri cu privire la ceea ce presupune un Contract Colectiv de Muncă (CCM) și a explicat că, anul trecut, la nivelul instituției pe care o conduce, au fost înregistrate 92 de CCM-uri pentru unități cu capital privat, stat, mixt și alte categorii și 37 de acte adiționale (de prelungire sau alte clauze) la aceste contracte. Până acum, în 2015, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate 12 CCM-uri, din care 11 pentru unități cu capital privat și un contract colectiv pentru o unitate cu capital de stat, la acestea adăugându‑se și un număr de 4 acte adiționale.

Probleme de reprezentare

În ceea ce privește înregistrarea unui CCM la ITM Ilfov, inspectorul șef George Gavrilă a scos în evidență o problemă de care s-au lovit inspectorii de muncă, pe parcursul anului 2014, care se referă reprezentativitatea părților. Au fost aduse ca exemplu, în acest sens, compania TAROM și societatea Coca-Cola. În cazul TAROM, în companie există 9 sindicate nereprezentative, care au fost invitate la negocierea CCM la nivel de unitate. Nefiind reprezentative, acestea au împuternicit, prin mandate, 2 federații reprezentative la nivel de ramură, pentru a participa la negocieri. Deși  Legea dialogului social prevede ca la negocieri să ia parte și reprezentanți ai salariaților, în acest caz acest lucru nu s-a întâmplat. În momentul în care TAROM a solicitat ITM Ilfov înregistrarea CCM-ului la nivel de unitate, la verificarea documentației depuse s-a constatat nerespectarea mai multor prevederi legale, printre care și cea menționată mai sus și, în consecință, înregistrarea a fost refuzată. Ca urmare a acestei decizii, sindicaliștii au formulat plângere penală împotriva ITM Ilfov și, „în prezent, instituția noastră este în proces pe contencios cu reprezentanții celor două federații, pe considerentele expuse mai sus”, a spus inspectorul șef Gavrilă.

În cazul Coca-Cola, lucru­rile s-au desfășurat exact invers. ITM Ilfov a sugerat desemna­rea reprezentanților sa­la­riaților, pentru a participa la negocierea CCM-ului. S-a solicitat punctul de vedere al Inspecției Muncii și al Direcției de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii, părțile au ajuns la înțelegere, iar ITM Ilfov a înregistrat documentul.

În partea a doua a reuniunii, Pavel Sile, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Ilfov, a prezentat, pe scurt, prevederile Ordinul 62/9.2.2015 privind criteriile de acordare a biletelor de tratament bal­near, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii. El a subliniat un fapt demn de a fi reținut de beneficiar, și anume că durata sejurului, în cazul unui bilet de tratament, este de 16 zile, iar, în cazul tratamentului balnear, este de 12 zile. Totodată, Pavel Sile a făcut precizări cu privire la modul în care se efectuează înregistrarea cererilor de tratament. Astfel, casele teritoriale de pensii înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică SPA. Aceste cereri se completează numai pe un formular aprobat şi se pot transmite prin poştă, fax, e-mail, sau se pot depune, personal, la casa teritorială de pensii competentă, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Într-o astfel de cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni.     

Cine sunt beneficiarii

Pot beneficia de tratament balnear: pensio­narii sistemului public de pensii, asiguraţii siste­mului public de pensii şi beneficiarii prevederilor unor legi speciale. Din totalul biletelor de tratament balnear, repartizate pentru fiecare lună, 3% ră­mân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, în special cazuri sociale deosebite, care necesită tratament balnear în regim de urgenţă.

În repartizarea biletelor de tratament gratuite, prioritate va avea categoria pensionarilor cu invaliditate şi însoţitorii acestora, după caz.

După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, cele rămase se repartizează, pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii astfel: cel puţin 80% pentru pensionari şi până la 20% pentru asiguraţi.

Condiții în care se cere și contribuția pensionarului

În anumite condiții, solicitanții sunt obligați să contribuie la achiziționarea biletelor de tratament. În această situație, au fost stabilite o serie de criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii individuale. Acestea sunt următoarele:

 dacă a beneficiat de tratament balnear în ultimii 2 ani; ●  în funcție de categoria de pensie a beneficiarului; ●  cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

În cursul unui an calendaristic, se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiași beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit. Iar anul calendaristic se împarte în sezon (15 mai – 31 august) și extrasezon (celelalte perioade ale anului). Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar trebuie să depună, la sediul casei teritoriale de pensii, cererea tip, copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie atașate la momentul eliberării biletului. Răspunderea privind modul de completare și corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.