Poşta Română a finalizat prima etapă a procesului de restructurare a companiei, 2.392 de angajaţi optând individual pentru disponibilizarea colectivă. 

În conformitate cu calendarul procesului de restructurare a Poştei Române, în perioada 28 – 31  august 2013, va avea loc testarea profesională a angajaţilor, având ca obiectiv selectarea personalului, pe baza cunoştinţelor specifice posturilor ocupate. La finalul procesului de restructurare, din cadrul Poştei Române vor fi disponibilizaţi în total 3.650 de angajaţi, pe baza procedurii şi a setului de criterii stabilite de conducerea companiei, de comun acord cu Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România.

Etapa finalizată face parte din procesul de restructurare a poştei, ce are ca obiectiv, pe termen scurt, restabilirea echilibrului între volumul de prestaţii poştale şi numărul de angajaţi ai companiei, asigurând astfel premisele creşterii competitivităţii Poştei Române pe piaţa serviciilor poştale, piaţă liberalizată începând cu luna ianuarie 2013.