Institutul Național de Statistică a dat publicității rezultatele preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor-2011. Prefecturii județului Ilfov i-a fost remis de către INS un document oficial, în care sunt detaliate datele obținute prin prelucrarea principalilor indicatori statistici incluși în tabelele centralizatoare întocmite de către recenzori.

Instituția Prefectu­rii, prin amabilitatea dlui subprefect Lilian Onescu, ne a pus la dispoziție principalele date cu privire la județul Ilfov. Așadar, populația stabilă pre-liminară pentru județul nostru este de 364.241 de persoane, din care 185.854 de persoane sunt femei, ceea ce reprezintă un procent de 51% din aceasta.  La nivel ur-ban populația este alcătuită din 42,4% bărbați și 42,7% femei. Densitatea populației, de altfel cea mai mare la nivel național, este de 230,1 locuitori/kmp, ilfovenii fiind astfel cei mai “înghesuiți” dintre români. Cel mai dens populate sunt localitățile Voluntari, Chitila, Chiajna, Dobroiești și Bragadiru, iar cele mai scăzute densități se gă-sesc în Nuci, Petrăchioaia, Snagov, Dascălu și Periș. Din punct de vedere al limbii materne declarate, structura populației stabile se prezintă astfel: 355.082, adică 97,5% vorbesc limba română, 4103 – limba romani (1,1%), 816 sunt vorbitori de maghiară (0,2%), 509 de turcă (0,1%), 104 au ca limbă maternă germana, 84 – rusa, 31-ucraineana, 29 – tătara,  2260(0,6%) au declarat altă limbă maternă, iar 1223 (0,3%) nu au declarat nici o limbă.

După religia declarată la recensământ, 95,4% din populația  județului Ilfov este ortodoxă,  2% s au declarat romano-catolici, 0,4% sunt penticostali, 0,2 adventiști de ziua a șaptea și 0,2% sunt de religie baptistă. S-au mai înregistrat ponderi de sub 0,1% la religiile greco-catolică și reformată. Totodată, s-au declarat “fără religie” 373 de persoane (0,1%) și atei 473 de recenzați.

În privința locuințelor și a gospodăriilor, recensământul a stabilit că în Ilfov există 116.325 de gospodării, constituite din 360.222 persoane (98,9% din populația stabilă preliminară) și111.463 de clădiri. În acestea din urmă se află 142.325 de locuințe convenționale, având 470.539 camere de locuit. Din acestea, 195.074 se gă-sesc în orașe, iar 275.465 în celelalte localități. 

În mediul rural, nu­mărul clădirilor de lo­cuințe reprezintă 64,1%  din totalul înregistrat la nivelul județului, tot aici găsindu-se și cea mai mare pondere a locuințelor convenționale, adică 57,1%. Proprietatea privată particulară este preponderentă, ea reprezentând 97,8% din totalul locuințelor (96,9%  în orașe, respectiv 98,6% în comune).