Romsuintest Periș SA a fost o unitate de elită, cu mare tradiţie în creșterea porcinelor. În urmă cu câţiva ani, societatea a fost restructurată și reorganizată în toate sectoarele, având ca profil de activitate selecţia, testarea și comercializarea materialului biologic porcin, producţia, industrializarea și comercializarea cărnii de porc, pro-ducerea nutreţurilor concentrate și efectuarea de cercetări știinţifice privind creșterea porcinelor. Pe atunci, Romsuintest era singura unitate din România unde se făcea cercetare știinţifică în domeniul creșterii porcinelor.

Complexul Periș era sinonimul calităţii maxime

Nicolae Zeneci, directorul știinţific al unităţii de la Periș, într un interviu din aprilie 2010, prezenta starea: “Romsuintest Periș este o societate comercială pe acţiuni, cu capital integral privat românesc. Structura ei este complexă, fiind integrată atât pe verticală, cât și pe orizontală. Astfel, pe verticală, pornind de la FNC – Fabrica de Nutreţuri Combinate (unde perfecţionarea tehnologiei de fabricaţie proprie permite realizarea zilnică a 8-10 variante de nutreţuri combinate, asigurându-se astfel întrea-ga gamă de furaj, de la purcelul din maternitate până la porcul comercial), trecând prin complexele de selecţie și de hibridare, de la producerea furajelor combinate și până la abatorizare, întregul flux este asigurat. Pe orizontală se realizează integrarea prin implicarea directă a cercetării în toate sectoarele de activitate și fazele tehno-logice. Complexul de Selecţie este organizat cu circuit închis, începând cu centrul de însămânţări artificiale și încheindu-se cu testarea după performanţe proprii și livra-rea produșilor comerciali. Capacitatea de producţie a crescut acum la 3.000 scroafe matcă, de la care se vor realiza peste 66.000 purcei pe an. Pentru obţinerea unor  performanţe înalte la nivel internaţional s-au făcut importuri de animale de prăsilă din Germania. Abatorul de la SC Romsuintest Periș SA este nou, realizat tot prin pro-gramul SAPARD, cu o valoare totală a investiţiei de 11.000.000 euro. Clădirea abatorului și anexele au o suprafaţă totală construită de peste 7.600 mp. El are o capaci-tate 1.000 capete/schimb, cu secţie de tranșare și preparare a cărnii tocate și mici (capacitate de 100 tone/schimb). Este construit și dotat în conformitate cu cerinţele directivelor europene în domeniu. Există aparatură de vârf pentru analize biochimice și calculatoare cu programe pentru optimizarea nutriţională, în funcţie de cerinţele animalului și materia primă disponibilă. Dotarea este făcută cu utilaje și echipamente specifice industrializării cărnii de ultimă generaţie, conforme cu cerinţele directive-lor UE în domeniu, iar echipamentele au În momentul de faţă, investiţia a dus la realizarea unuia dintre cele mai mari și moderne abatoare din ţară. Analizele efectuate în abator au evidenţiat calitatea superioară a carcasei obţinute de la porcinele crescute în SC Romsuintest Periș, care se încadrează în clasele E și U ale sistemului EUROP. În încheiere, vreau să precizez că în Complexul de Hibridare se obţin peste 110.000 porcine pentru sacrificare anual”.

O prăbușire rapidă

În anul 2007, complexul Periș era cel mai competitiv din ţară în domeniul său de activitate, conform agenţiei de rating Coface. Compania a încheiat anul 2009 cu o cifră de afaceri de 62 milioane lei și un profit brut 625.000 lei. În 2011, BCR a cerut insolvenţa Romsuintest, pentru a datorie de circa 7 milioane euro. La acea dată, combinatul, care mai avea o datorie substanţială și la BRD, se afla în posesia a circa 15.000 porci, după ce, cu doar doi ani înainte, avea peste 90.000. 

Din păcate, nici azi nu prea se mai regăsește mare lucru din cele de pe vremea directorului Zeneci, activitatea de la Romsuintest fiind doar o palidă umbră a ceea ce a fost odată. 

Cristina Norocel, director de marketing și comunicare al firmei Reinvent Consulting, firma care a preluat Romsuintest Periș: “Grupul Reinvent a preluat Romsuintest Periș în martie 2011. Reinvent acţionează în domeniul consultanţei comerciale. Unde vedem o oportunitate de afaceri, dar care la un moment dat nu funcţionează la parametrii optimi, preluăm și încercăm să o rentabilizăm. Odată cu Perișul, am luat și fabrica de procesare carne de la Bușteni, fosta Rowa-Dany. Cînd am preluat abato-rul Periș, a trebuit să-i aducem foarte multe îmbunătăţiri”. Am solicitat firmei Reinvent date economico-financiare despre condiţiile preluării și starea Romsuintest la acel moment, precum și despre eventualele investiţii făcute ulterior, dar aceste aspecte nu ne-au fost comunicate până la această dată (de altfel, doamna Norocel și-a ex-primat îndoiala că aceste date ne vor fi puse la dispoziţie de către conducere). Conform celor relatate (cu nesiguranţă) de Cristina Norocel, la Periș acţionariatul era compus din statul român, SIF Muntenia, doi acţionari persoane fizice și angajaţii combinatului. “Ce pot să vă spun este că situaţia complexului era foarte rea. Nu mai existau bani pentru furaje, pentru vaccinuri. Erau și datorii mari, cu mulţi creditori. Când am preluat, animalele erau tarate, toţi porcii erau subnutriţi, nu li se mai făceau tratamentele necesare, astfel că mulţi au fost tăiaţi. Azi mai sunt vreo 2.000 de capete, la rezerva naţională de porci. Am făcut un plan de reorganizare, care a fost ac-ceptat de creditori. A trebuit să facem disponibilizări, acum mai sunt vreo 250 angajaţi, din circa 450. Vrem să reconstruim brandul cărnii de Periș, care are o tradiţie în spate”. 

Valoare de piaţă – 23 milioane euro

Iată câteva extrase dintr-un raport de evaluare imobiliară, datând din noiembrie 2012, realizat de SC Euroest Evaluări Imobiliare SRL: “Evaluarea imobilizărilor cor-porale – proprietar SC Romsuintest Periș SA, în insolvenţă, prin administrator judiciar Cris Consult SRL. Reprezentant Romsuintest – Gheorghe Barbu. (…)Abator Niculești-amplasat pe un teren de 97.000 mp, firma având drept de concesiune asupra acestuia. (…) Valoarea de piaţă a construcţiilor evaluate – 6,986 milioane euro. Valoarea de piaţă a bunurilor mobile – 5,27 milioane euro. Valoarea de piaţă stoc animale – 580.000 euro. Valoarea totală de piaţă a activelor Romsuintest Periș– 16,889 milioane euro, egală cu valoare obţinută pentru vânzare pe piaţa specifică. Valoarea maximă posibil de obţinut în caz de vânzare forţată (diminuată cu 45 la sută din valoarea totală de piaţă) – 11,64 milioane euro. Valoare obţinută în ipoteza continuării activităţii – 23 milioane euro”. Această ultimă valoare este cea pe care evaluatorul o consideră ca fiind valoarea de piaţă totală a proprietăţii în cauză. Problema care se ridică este dacă noul proprietar chiar dorește să repună pe picioare complexul de la Periș, sau totul este doar o afacere imobiliară mascată.

Conform an­ga­­­jaţilor de la fabrica Rowa-Dany din Bușteni, aceștia nu au mai fost plătiţi de circa trei luni, deși, susţin angajaţii, producţia merge din plin. Câţiva lucrători mai vocali, care au protestat faţă de neplata salariilor, au fost puși pe liber, iar restul se mai amăgesc cu ceva produse din fabrică, care le sunt vândute la preţ de producţie.