În anul 2013, agricultorii pot beneficia de sprijin financiar, atât din fonduri europene cât și de la bugetul național în cadrul unor scheme și măsuri de sprijin. Conform datelor puse la dispoziție de Centrul Județean Ilfov al APIA aceste scheme și măsuri sunt următoarele:

 Schema de plată unică pe suprafață (SAPS);

 Plăți naționale directe complementare (PNDC):

• PNDC 1: culturi în teren arabil;

• PNDC 2: in pentru fibră;

• PNDC 3: cânepă pentru fibră;

• PNDC 4: tutun;

• PNDC 5: hamei;

• PNDC 6: sfeclă de zahăr;

 Schema de plată separată pentru zahăr;

 Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate, altele decât cea montană;

 Plăți compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:

• Măsura211 – plăți compensatorii pentru zonele montane defavorizate;

• Măsura212 – plăți compensatorii pentru zonele specific și semnificativ defavorizate din punct de vedere natural;

• Măsura 214 – plăți de agro-mediu:

 Pachetul 1 (P1) – pajiști cu înaltă valoare naturală;

 Pachetul 2 (P2) – practici agricole tradi­ționale;

 Pachetul 3 (P3) – pajiști importante pentru păsări;

 Pachetul 4 (P4) – culturi verzi;

 Pachetul 5 (P5) – agricultură ecologică;

 Pachetul 6 (P6) – pajiști importante pentru fluturi;

 Pachetul 7 (P7) – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu.

 Aceste Pachete se pot combina pe o parcelă în modul următor: P1 cu P2, sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.