Şcoala Gimnazială Nr. 1 Brăneşti, bună practică europeană în Erasmus+

Fondurile europene destinate proiectelor derulate de unitatea de învățământ brănișteană au fost absorbite în totalitate și folosite pentru rezultate deosebite

”Starea de bine și sănătatea mentală a participanților la actul educațional prin incluziune socială” este titulatura sub care a avut loc, pe 20 ianuarie 2023, comunicarea rezultatelor proiectelor ERASMUS+ din cadrul campaniei integrate – anul calendaristic 2022, derulate de Școala Gimnazială Nr. 1 din Brănești.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 636

 

Pornind de la nevoile elevilor și urmând Planul de Dezvoltare Instituțională (PDI), Școala Gimnazială Nr.1 din Brănești a dezvoltat pe parcursul anului 2022, un mediu educaţional favorabil învăţării, în care elevii să aibă oportunităţi egale de formare a competenţelor de bază şi a competenţelor-cheie, în perspectiva pregătirii lor la standarde europene, pentru integrare socială şi competiţie profesională. De asemenea, a asigurat un climat stimulativ, de cooperare şi siguranţă, promovând permanent un dialog deschis cu toţi partenerii sociali şi educaţionali și, mai ales, asigurând accesul la educație echitabilă și de calitate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) și proveniți din medii defavorizate. Toate acestea au fost realizate cu finanțare europeană, prin Erasmus+, program care a permis implementarea cu succes a patru proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație şcolare – proiecte de schimb interșcolar ”KA229: Taking a Learning Journey on the STEAM Train (2019-2021/2022)”, nr. de ref. 2019-1-UK01-KA229-061773_2, ”Friends at home, Friends abroad (2019-2021/2022)”, nr. de ref. 019-1-BE02-KA229-060213_5, ”The Carousel of True ­Friendship (2020- 2022/2023)”, nr. de ref. 2020-1-UK01-KA229-079023_4, ­”Storytellers across Europe – TREASURES (2020-2022/2023)”, nr. de ref 2020-1-EL01-KA229-078992_6, și a unui proiect de mobilitate pentru cadrele didactice din școala brănișteană – ”În aer liber împreună la școală (2022-2024)”, nr. de ref. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000073971.

Se dorește continuarea dezvoltării prin programul Erasmus+

Evenimentul de comunicare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ s-a adresat elevilor școlii, conducerii aces­teia, comunității locale, reprezentanților au­to­r­ităților locale, Primăriei Brănești, Casei Corpului Didactic Ilfov, Inspectoratului Școlar Județean, directorilor de instituții de învățământ locale și din județ (grădinițe, școli, licee), președinților de asociații și de organizații suport locale și din alte județe, interesate de aceste proiecte, precum și de programul Erasmus+. Au participat peste 400 de copii și 100 de adulți, prof. Nicoleta Tone, directorul școlii, vorbind publicului despre motivația pentru implementarea proiectelor. A urmat prezentarea generală a Erasmus+ și statisticile anului 2022, de către coordonatorul programului de la nivelul instituției de învățământ, prof. Anișoara Aydin, în materie de mobilități transnaționale: 14 fluxuri, dintre care 4 au fost schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi (2 în UK, unul în Belgia și unul în Bulgaria), la care au participat 22 de elevi și 9 profesori însoțitori, 3 evenimente pe termen scurt de training pentru profesori (2 în Turcia și unul în Spania) și un curs de formare în Finlanda, la care au participat 14 profesori, precum și 3 întâlniri transnaționale de management de proiect, 2 on-site (în Italia și Grecia) și unul on-line (Portugalia). De asemenea, Școala Gimnazială Nr.1 Brănești a găzduit un eveniment de training de scurtă durată pentru 14 profesori din 5 țări partenere și 2 schimburi de grupuri de elevi din 9 țări partenere – 40 de copii cărora li s-au alăturat elevii din școala brănișteană. Despre mobilitățile elevilor a vorbit profesorul resposabil, Andreea-Florentina Mărunțelu, prezentare sprijinită prin testimoniale de elevii beneficiari. Cadrele didactice participante la fluxurile transnaționale au prezentat evenimentele de training, respectiv cursul structurat, beneficiile, rezultatele obținute. Responsabilul eTwinning al școlii, prof. Mariana Stancu, a expus toate proiectele virtuale implementate și Certificatele de Calitate Națională și Europeană obținute de elevi și școală. Au fost prezentate de coordonatorul alternativ, prof. Tatiana Badea, câteva dintre exemplele de bune practici: 2 piese de teatru de lumini și umbre (Monăstirea Argeșului, Incluziune socială – BFF), jocul educațional de codare a roboților OZOBOT, calificat la faza națională a concursului Made 4 Europe și premiat de Comisia Europeană prin Certificatul European de Calitate eTwinning, un ghid de bune practici pentru profesori și 3 discipline opționale integrate la nivelul claselor gimnaziale, vizând asigurarea incluziunii sociale prin combaterea ­bullyingului și prin promovarea compe­tențelor digitale și a com­petențelor ­verzi în rândul participanților la actul educațional.

La final, s-a menționat că fondurile alocate au fost absorbite în totalitate, conducerea școlii precizând că dorește continuarea dezvoltării unității de învățământ prin programul Erasmus+, ”care formează şi schimbă atitudini şi mentalităţi, adop­tă şi promovează valorile europene şi integrează valorile româneşti în context european și promovează o cultură a excelenţei, acest fapt fiind posibil prin obținerea Acreditării Erasmus+ în Domeniul Educației Școlare”.

Valoarea adăugată a acestui eveniment de comunicare a rezultatelor a fost adusă de echipa Macedoniei de Nord, reprezentată de 3 cadre didactice de la OOU Nevena Georgieva – Dunja: Vesna Dodevsca, Katerina L. Stojceska și Zorica Atanasovski, care au participat la o sesiune de job – shadowing pe tema incluziunii sociale, a stării din bine și a sănătății mentale asigurate elevilor, în perioada 11-21 ianuarie 2023, în școala din Brănești, sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+. Proiectul de Acreditare în Educație Școlară al oaspeților se numește ”Slash – Direction Towards The Future”, nr. de ref. 2021-1-MK01-KA121-SCH-000005912.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.