De la stg. la dr. Georgiana Ene, director Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ilfov, Florentina Costea, inspector şcolar general al jud. Ilfov, Stelian Fedorca, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului și Cornel Berta Hanganu, consilier în aparatul de lucru al prim-ministrului și coordonator al Școlii Profesionale Metropolitane în Sistem Dual București

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani, include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual @ Se adresează tinerilor până în 23 de ani, cu studii gimnaziale absolvite

La Dragomirești Vale, în incinta Liceului Tehnologic ”Vintilă Brătianu” a avut loc luni, 26 februarie, o întâlnire de lucru al cărei scop a fost discutarea strategiei județene de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic. Au participat reprezentanți ai liceelor tehnologice din Ilfov, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției pentru Agricultură a judeţului Ilfov , iar din partea prim-ministrului au venit Stelian Fedorca, consilier de stat în aparatul de lucru al premierului și Cornel Berta Hanganu, de asemenea, consilier în aparatul de lucru al prim-ministrului și coordonatorul Școlii Profesionale Metropolitane în Sistem Dual București.

Articol apărut în nr. 392 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Poate că denumirea de mai sus a școlii pare pompoasă, însă în­văță­mântul dual există de ceva vreme în România, iar localități precum Brașovul se mândresc cu absolvenții acestui sistem educațional. De aceea, beneficiile pe toate direcțiile – elev, societate, piața muncii – fiind de necontestat, s-a impus conturarea conceptului de ”școală metropolitană”, care concentrează într-o anumită regiune/zonă oferta educațională a școlilor, nevoile agenților economici, nevoile pieței locale de forță de muncă etc. Un parteneriat viabil pentru ceea ce s-a denumit ”școală fără șomeri”, între elevi – profesori – părinți – agenți economici și, nu în ultimul rând – autoritatea locală. Iar acest parteneriat este început acum cu demersul ”școlii metropolitane” de a ajuta actuala rețea educațională din domeniul profesional și tehnic să se dezvolte în direcția învățamântului profesional în sistem dual.

Stelian Fedorca a prezentat subiectul pornind de la precizarea că, deși la nivel național s-au solicitat pentru anul școlar 2017-2018, 5.000 de locuri pentru învățământul dual, din ele au fost aprobate 3.500 și s-au ocupat doar 1.700. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că nu s-a reușit coagularea cererilor agenţilor economici și nu ­s-au realizat aceste clase cu efectiv complet de elevi, motivele fiind diverse. Acesta fiind contextul, s-a decis ca, prin Ordonanță de Urgență, să se înfiin­țeze rapid Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual, iar strict pentru regiunea București – Ilfov, Stelian Fedorca a precizat că se strâng date, încă din 2016 pentru Strategia de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Oferta rețelei școlare pentru învățământ profesional și tehnic din Ilfov este deloc de neglijat, dacă facem referire în acest caz, spre exemplu, doar la liceul din Dragomirești Vale, care, vizitat la finalul discuțiilor, a reprezentat o surpriză uriașă. Noul campus școlar realizat cu finanțare Regio își deschide porțile în toamnă, iar autoritatea locală a anunțat că va asigura cazare și masă gratuită pentru elevii care vor învăța aici. ”Mediul economic are nevoie de astfel de școli pregătite pentru sistemul dual, capabile să poată primi elevi din zona metropolitană și nu numai”, a subliniat Cornel Bertea Hanganu, adăugând că, și în cazul în care vorbim de o unitate școlară mai puțin dotată, agenții economici interesați de învățământul dual sunt dispuși să investească în spațiile destinate studiului, pregătirii elevilor, cazării acestora sau în zona de cantină școlară.

De ce e nevoie?

”Este nevoie, în ­primul rând, de schimbarea percepției elevilor și părinților cu privire la învățământul școlar și tehnic! De corelarea cererii pieței de muncă și oferta educațională și de crearea unor specializări cerute de agenții economici. Este nevoie de formarea de personal specializat pentru cerințele pieței, de crearea unor noi parteneriate și îmbunătățirea celor deja existente și de îmbunătățirea infrastructurii școlare”, a explicat Stelian Fedorca.

Pentru realizarea celor de mai sus a fost gândită strategia privind dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (ÎPT) din București și Ilfov, fundamentată pe o abordare unitară a ÎPT raportat la agenţii economici, concentraţi cu precădere în Ilfov. Documentul prevede radiografierea sistemului actual de învățământ profesional și tehnic din Capitală și din Ilfov, dar și a mediului economic – profil tehnologic – cu privire la necesitățile de formare a personalului. Strategia face referiri la măsuri și un plan de acțiune pentru dezvoltarea ÎPT corelat cu oferta educațională adaptată la necesitățile pieței locurilor de muncă; la fundamentarea unei cifre de școlarizare anuală; la crearea unei forțe de muncă potrivite cerințelor și necesităților actuale ale comunității mediului de afaceri cu profil tehnologic, a unor baze de date cu gradul de angajabilitate al absolvenților de ÎPT și a unor baze de date la nivel regional cu personal și locuri de muncă în industria tehnologică, precum și monitorizarea traseului abolvenților; iar la final – constituirea unui corp comun de specialiști pentru implementarea și monitorizarea strategiei.

Bune practici, cu Brașov pionier pentru dual

Prin înfiinţarea, în 2012, a Școlii Profesionale Germane Kronstadt, care s-a bucurat de un real succes, Brașovul a fost pionierul învăţământului dual din România și a devenit exemplu de bună practică la nivel naţional. De aceea, Primăria Brașov, partener în acest proiect, a luat în calcul extinderea modelului și la nivelul altor școli.

Ce înseamnă mai exact Școala Profesionala Germană Kronstadt? Școală după modelul învăţământului dual german, un parteneriat educaţional în care sunt implicate companii de renume mondial prezente în zona Brașovului, școala profesională oferind elevilor posibilitatea de a se forma în colaborare și sub tutela agenţilor economici. Tinerii învaţă în condiţiile cele mai moderne și performante meserii tehnice căutate pe piaţa muncii. După pregătirea în școală, elevii dobândesc competenţele necesare pentru a începe o carieră profesională, având prioritate la angajare la agenţii economici implicaţi în proiect. Pe parcursul școlarizării, elevii primesc burse, transportul și masa sunt, de asemenea, asigurate de agentul economic pe perioada practicii, meseriile învăţate sunt căutate pe piața muncii, diploma este recunoscută pe plan european. Predarea este în limba română, există posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de bacalaureat, iar limita de vârstă pentru înscriere este de 18 ani. “Este locul unde sunt promovate spiritul de inițiativă și creativitatea în scopul de a asigura o interfață sigură și dinamică între elev, comunitate și piața muncii”, anunţă conducerea unităţii școlare, unde costurile cu masa, cazarea și transportul elevilor sunt acoperite de agenţii economici implicați în acest proiect de învăţământ dual.

Elevii de la “Harnaj” fac practica la companii de top din România în domeniul vânzării și întreţinerii utilajelor agricole. Stagiile de practică se desfășoară pe parcursul celor trei ani de studiu, în mod diferenţiat – în primul an, timp de 25% din durata studiilor. Din al doilea an, practica este de 60% din durata studiilor, iar în al treilea an ajunge la 75% din timpul total alocat studiilor. Elevii care termină această școală nu vor mai fi ucenici, ei vor fi mecanici agricoli, iar după 3 ani de școală ei au un job asigurat 100%, un job bine plătit. Abolvenţii învăţământului dual din Colegiul “Harnaj” primesc, după 3 ani de studiu, o diplomă recunoscută în ţară și în străinătate. Ei pot decide la care dintre partenerii participanţi la educaţia lor practică se vor angaja după absolvire.

Participanţii invitaţi la discuţiile privind învăţământul dual