Proiect REGIO încununat de succes

Miercuri, 4 noiembrie, Primăria Pantelimon a organizat o conferință de presă prilejuită de finalizarea proiectului REGIO „Consolidare, reabilitare și extindere școala cu clasele I-VIII nr. 1 orașul Pantelimon, județul Ilfov”, așa cum glăsuiește denumirea acestuia. Un proiect în urma căruia elevii din urbea ilfoveană vor beneficia de condiții de studiu mult îmbunătățite.

Așadar, în orașul Pantelimon există o singură unitate de învățământ primar și gimnazial – Școala nr. 1. Elevii învață aici în cele două corpuri de clădire, denumite de localnici „școala mare” și școala mică”, aflate pe strada Mioriței, respectiv, Biruinței. Cele două clădiri aveau stringentă nevoie de reabilitare, dar mai ales de extindere, pentru că deveniseră neîncăpătoare pentru cei aproape 2.000 de elevi din Pantelimon. Mai precis, 1.870. Necesitatea acestui proiect a fost scoasă în evidență de responsabilii acestuia: „În prezent, există o lipsă la capitolul stimularea interesului elevilor pentru a rămâne în școală, cauzată de inexistența unor spații destinate antrenării creativității acestora, identificării abilităților și aptitudinilor fiecărui elev în parte”. Mai mult, la „școala mică”, procesul de învățământ ajunsese să se desfășoare în 3 schimburi. 

Bani pentru școala din Pantelimon

Proiectul de reabilitare a celor două corpuri de clădire ale Școlii nr. 1 a fost depus de primarul Marian Ivan, în anul 2009. „A fost un proiect eligibil, dar nefinanțabil. Anul acesta, însă, am reușit să accesăm fondurile rămase de la celelalte proiecte din toată țara”, ne‑a spus Marian Ivan, primarul orașului. Astfel, în 2015, proiectul a putut fi finanțat. Este vorba de aproape 13,2 milioane de lei, din care peste 11,8 milioane reprezintă fonduri nerambursabile din contribuția UE. Proiectul a fost implementat prin Regio-Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.4. ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 

Săli de clasă și laboratoare noi

Așa cum spuneam, nevoia cea mai stringentă era extinderea spa­țiului destinat procesului educațional. În acest sens, proiectul prevedea mansardarea celor două corpuri de clădire ale școlii. Astfel, s-a hotărât mansardarea celor două clădiri ale școlii. În urma acestei mansardări, la „școala mare” a fost creat un spațiu cu o suprafață de 755,37 mp, iar la cea mică un alt spațiu de 613,08 mp. Mai concret, în primul caz au fost amenajate 18 săli de clasă, 3 cabinete cadre didactice, 9 anexe, 1 anexă laborator, 8 laboratoare, 6 grupuri sanitare elevi, 1 grup sanitar cadre didactice, 1 spaţiu curăţenie, iar în „școala mică” – 21 săli de clasă, 2 cabinete cadre didactice, 4 anexe, 6 grupuri sanitare elevi, 2 grupuri sanitare cadre didactice, 1 birou. Totodată, s-au efectuat lucrări de consolidare ale clădirilor existente, lucrări de arhitectură, instalaţii sanitare, instalaţii termice şi instalaţii electrice. „S-au curățat pereții până la zidărie, s‑au tencuit și gletuit din nou, au fost schimbate toate instalațiile, sanitare și electrice, vechi de 35 de ani, s-au schimbat caloriferele, ferestrele, parchetul, s-a montat linoleum antibacterian pe coridoare. S-au mansardat cele două clădiri și, bineînțeles, s-a schimbat acoperișul și am obținut săli de clasă în plus. Am lansat și licitația pentru mobilier, astfel că, până anul viitor, școlile vor avea dotări noi”, ne-a spus Marian Ivan.

Reabilitarea termică aduce economii de energie

Un alt beneficiu al pro­iectului îl constituie și economia de energie care se va realiza ca urmare a reabilitării termice a celor două clădiri. Se estimează că, în felul acesta, eficiența energetică va crește apreciabil și se vor economisi peste 343 MWh pe an. Rezultatele proiectului sunt, astfel, mai mult decât evidente. În unitatea de învățământ reabilitată modernizată și extinsă vor învăța 2.000 de copii. Dintre aceștia, un număr de 215 elevi provin din zona grupurilor de populație defavorizate. Spațiile noi de învățământ, susțin beneficiarii proiectului, vor contribui la „stimularea în mod activ a interesului elevilor față de activități educative, formale și non formale”. Totodată, cele 66 de cadre didactice vor beneficia de condiții radical îmbunătățite, care vor duce la creșterea calității actului educativ. Iar comunitatea locală, prin faptul că pe piața muncii vor intra oameni bine pregătiți într‑o școală modernă și performantă, va avea în mod cert de câștigat, pentru că aceștia vor contribui la creșterea economică a zonei și la diminuarea ratei șomajului.