⬤ ”Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!” este o campanie care se va derula în Ilfov, pentru informarea și educarea consumatorilor finali privind prevenirea risipei alimentare

La finalul lunii aprilie, în cadrul ședinței Consiliului Județean Ilfov, au fost adoptate o serie de proiecte de hotărâri, printre care și modificarea HCJI 14/2022 privind aprobarea bugetului local al județului, pe anul 2022, modificarea HCJI 15/2022 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 31 martie 2022.

 

S-a procedat, astfel, la modificarea unor sume alocate unor anumite obiective, în cadrul capitolului 51.02 – Autorități executive. Este vorba de diminuarea alocării, cu 460.000 de lei, la obiectivul ”Achiziție teren în vederea realizării obiectivului de investiții <<Adăpost și centru de adopții animale, în jud. Ilfov>>”, suplimentarea cu 300.000 de lei, pentru documentațiile care vor fi necesare ca urmare a introducerii obiectivului ”Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov”, în PNRR, suplimentarea cu 30.000 de lei pentru Studiul de fezabilitate și studii tehnice pentru ”Adăpost și centru de adopții animale, în jud. Ilfov” – deoarece terenul pe care îl pune la dispoziție Primăria Petrăchioaia (motiv pentru care nu mai este necesară achiziția de teren) are 27 de hectare, o suprafață mai mare decât s-a estimat inițial, fapt care necesită refacerea studiilor și o suplimentare de 13.000 de lei – bani necesari pentru reglementarea terenului, introducerea sa în intravilan și stabilirea modului de amplasare a obiectivului de investiții, în vederea elaborării PUZ pentru ”Adăpost și centru de adopție animale, în jud. Ilfov”.
În ceea ce privește modificarea HCJI 15/2022 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului (în sumă totală de 80.867.273 lei), s-a suplimentat la fond excedent, cu 1 milion de lei, pentru ”Execuție lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la imobilul sediu al CJI, realizarea unui rezervor de apă și stații de pompare la subsol 1 al imobilului din Str. Ernest Juvara, București, inclusiv instalații sanitare, de presurizare, electrice și arhitectură” și cu 92.500 de lei – ”Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, reabilitarea termică – la sediul CJI din Str. Gh. Manu, București”. O serie de achiziții de bunuri și dotări independente la CJI au fost reduse cu 92.500 de lei și, la fel – alocarea inițială pentru achiziția terenului pentru adăpostul de animale – cei un milion de lei despre care am menționat mai sus.
Obiectivul ”Elaborare DALI amenajare Centrul Mogoșoaia, 130.000 de lei, a fost scos de la structura descentralizată și a fost introdus la același capitol, în cadrul Achizițiilor de bunuri și alte cheltuieli de investiții aferente CJI”. La Centrul Militar Județean Ilfov s-au mutat 24.750 de lei, de la lucrări de reprații/renovare/întreținere/modernizare la achiziții de bunuri și dotări independente, iar la Sănătate – sunt menționate cu minus 100.000 de lei – ”Reabilitare și modernizare clădiri la Sp. de Psihiatrie <<Eftimie Diamandescu>>, Bălăceanca, corpurile C1, C4, C8, C9 și C12, minus 120.000 de lei ”Desființare construcții existente, lucrări de demolare corpurile C10, C11, C12, C13, C14 și C15 la Sp. de Obstetrică-Ginecologie, Buftea și s-au suplimentat cu câte 80.000 de lei elaborarea proiectului tehnic pentru demolare clădiri anexă din cadrul Sp. de Psihiatrie <<Eftimie Diamandescu>>, Bălăceanca și lucrările suplimentare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Centrul de Asistență Medico-socială pentru bolnavi cronici, Domnești, cu 20.000 de lei – elaborare SF ”Construcție corp nou la Sp. de Psihiatrie <<Eftimie Diamandescu>>, Bălăceanca și cu 40.000 de lei – expertiza tehnică și documentație tehnică de demolare corpuri C10, C11, C12, C13, C14 și C15 la Sp. de Obs­tetrică-Ginecologie, Buftea, în vederea construirii unui corp nou. La capitolul Transporturi sunt menționate suplimentarea cu un milion de lei la obiectivul ”Reabilitare și modernizare rețea de drumuri județene – DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești) și cu 1.110.483 lei pentru ”Întocmire plan coordonator și studii de fezabilitate pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, refacerea și modernizarea infrastrcuturii rutiere conexe și optimizarea utilizării spațiilor publice în jud. Ilfov – Acord cadru, iar cu diminuare sume sunt menționate ”modernizaredrum comunal Str. Înclinată, com. Domnești” – minus 1.810.483 lei și ”Elaborare DALI și studii aferente pentru modernizare DJ 101C, între DJ 101 și Mănăstirea Căldărușani (cu lărgire la 4 benzi)”, cu minus 400.000 de lei.
Colaborare împotriva risipei alimentare
A fost aprobată, de asemenea, încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, prin CJI, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Unitățile Administrativ Teritoriale din județ, în vederea realizării campaniei de informare și educare a consumatorilor finali privind prevenirea risipei alimentare. Campania ”Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!” va consta în distribuirea și lipirea de afișe informative în puncte cheie – magazine, școli, primării, stații de autobuz, oficii poștale, dispensare. biserici și se va desfășura până la finele anului în curs. ”Anual, 2,5 milioane de tone de produse alimentare sunt risipite. Aruncăm la gunoi circa 129 de kg de mâncare/cap de locuitor. Pentru a reduce risipa alimentară avem nevoie în primul rând să conștientizăm importanța resurselor care pot deveni limitate și, totodată, să respectăm și să exploatăm mai puțin mediul înconjurător. Vom începe în județul nostru o campanie de conștientizare, care să ne ajute să înțelegem cum putem să economisim resurse și cum să prevenim risipa alimentară. Vom coopera cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și cu Unitățile Administrativ Teritoriale din județ. Acțiunile informative vor fi comunicate în primării, dispensare, oficii poștale, stații STB, dar și în școli, unde îi vom ajuta pe cei mici să înțăleagă că viitorul lor este legat de deciziile luate în prezent. Atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare este important să reușim să diminuăm risipa și să protejăm cât mai mult mediul înconjurător. Responsabilitatea asumată în prezent ne va îmbunătăți viitorul, astfel vom putea ajunge să împlinim unul dintre obiectivele Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care vizează reducerea la jumătate pe cap de locuitor a risipei alimentare”, a explicat Vincențiu Voicu, vicepreședinte CJI.