Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov (CJI), Marian Petrache dorește pentru județ o dezvoltare economică și socială durabilă care să ofere servicii de calitate la standarde europene în toate domeniile, mai ales în domeniul serviciilor sociale, acestea urmând să se realizeze și prin investiții europene.

Astfel, Marian Petrache a semnat contractul pentru realizarea execuţiei în cadrul proiectului „Reabilitarea, mo­dernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale” la Centrul de Plasament nr.6 Voluntari, proiect implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de intervenţie 3.2 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale”. Valoarea totală a acestuia este de 3.668.289,01 lei din care finanţarea nerambursabilă oferită prin REGIO este de 2.343.447,33 lei.

Aşadar, proiectul se implementează pe raza localităţii Voluntari, din judeţul Ilfov, cu scopul îmbunatățirii infrastructurii sociale din cadrul centrului de plasament, urmărind creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.