La stabilirea necesarului de îngrășăminte pentru culturile de toamnă trebuie avut în vedere dozajul la îngrășămintele cu fosfor și potasiu aplicate sub arătură, pre-cum și la îngrășămintele cu azot administrate înainte de semănat. Pe suprafețele pe care s-a asigurat necesarul de fosfor și potasiu se vor aplica numai îngrășăminte cu azot, astfel încât să se ajungă la 140-160 kg/ha de substanță activă la grâu și de 100-120 kg/ha la orz. Pentru culturile nefertilizate cu fosfor și potasiu trebuie aplicate îngrășăminte complexe cu un raport N:P:K de 2:1:1pentru grâu și 3:1:1 pentru orz.

La culturile de primăvară care nu au fost fertilizate sub arătură cu fosfor și potasiu se vor utiliza numai îngrășăminte complexe, care să corespundă particularităților solului. Pentru soluri acide, cu pH sub 7 este recomandat îngrășământul cu azot cu reacție bazică (ex. Nitrocalcar). Pentru soluri bazice (pH peste7) se va folosi sulfatul de amoniu. Pentru solurile cu reacție neutră, pH7, recomandat este azotatul de amoniu. În cazul aplicării de gunoi de grajd, cantitatea de azot se va reduce cu 2 kg/tonă de gunoi de grajd aplicat direct culturilor. Doza de fosfor se va reduce, la rândul ei, cu 1 kg pentru o tonă de gunoi aplicată direct culturii. Pentru solurile acide, trebuie avut în vedere faptul că în carbonatul de calciu există și un procent de 2-5% azot rezidual. Aceasta înseamnă că aplicând numai 2 t/ha de carbonat de calciu cu azot rezidual, practic se administrează şi până la 100 kg azot s.a., cantitate care asigură întregul necesar.