Preotul Ioan, de la Parohia Jilava 

Hristos a Înviat! Acesta este salutul fiecărui creştin care conştientizează că Hristos a murit, şi apoi a Înviat. Sărbătoarea aceasta, Învierea este întruchiparea Bucuriei veşnice şi în acelaşi timp, biruinţa ultimului nostru vrăjmaş sufletesc şi trupesc: Moartea şi Păcatul. 

La câteva zile după intrarea Sa în Ierusalim, aflăm din Sfintele Evanghelii că Iisus Hristos a fost trădat, judecat și răstignit pe cruce. A murit, iar apoi a fost pus în mormânt. În prima zi a săptămânii, Duminica, foarte de dimineață, Domnul a Înviat întru Slavă pentru a răscumpăra omenirea din osânda păcatului și din jugul morții celei veșnice. O dată cu Învierea lui Hristos, moartea, “plată a păcatului”, a devenit ceva efemer. Viața împreună cu Cel Înviat fiind începutul Veșniciei. Cei doi dușmani ai neamului omenesc (păcatul și moartea) s-au născut când Adam a călcat cuvântul poruncii lui Dumnezeu din Grădina Raiului. Primul om, Adam, nu știa ce este neputința, ce-i moartea sau păcatul pentru că era permanent în prezența lui Dumnezeu. În cartea Facerii se amintesc primele clipe după ce a fost călcată porunca lui Dumnezeu:  “Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi”. Urmarea păcatului neascultării este Moartea, pe care Hristos, odată cu Învierea Sa, o va nimici și va deschide Porțile Împărăției Cerurilor.

 “Veniți să ne închinăm Sfintei Învieri a lui Hristos

“Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învieri a lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea!” Învierea Domnului, prilej de mare Bucurie și nădejde a vieții veșnice. An de an, Lumina Sfântă coboară din Cer, la Mormântul Mântuitorului de la Ierusalim, pentru a ne fi mărturie peste veacuri că Hristos coboară în iad, în sâmbăta cea Mare pentru a le duce și celor din întuneric Lumina și Dragostea Sa. Această lumină care coboară este nematerială și necreată, câteva minute după coborârea ei, poate fi atinsă și nu arde. Fiecare credincios care se încredințează voii lui Dumnezeu, poate vedea și simți Lumina Sfântă care se pogoară deasupra Mormântului și aduce în suflete Pacea și Liniștea Divină. 

Prin Înviere gustăm din bucuria veacului ce va să vină   

Ziua Învierii Domnului este zi de nemăsurată Bucurie și prilej de iertare și împăcare. Un cântec ce se cântă în această zi spune: “toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul, și cele dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, Întru care s-a întărit.” Când vorbim de Învierea lui Hristos cea de a treia zi, sufletul și toată simțirea se umple de nădejde și Dragoste către toată făptura. Toată slujba de Paște este pentru credincioșii ortodocși, un prilej fericit de a se ști, de a se simți și de a trăi în prezența Lui Hristos Cel Înviat din morți. Învierea este îndemn la biruință și Bucurie. Prin Înviere este dat omului să guste din bucuria veacului ce va să vină, să pătrundă în Împărăție Cerească “acum toate s-au umplut de lumină”! 

Să avem sufletul deschis pentru a ne întâlni cu Domnul

Să încercăm să răspundem chemării lui Hristos și să ne bucurăm, să ne veselim în această zi sfântă! Să avem inima și sufletul deschis pentru a ne întâlni cu Domnul Hristos cel Înviat, cu biruitorul morții și al iadului, cu Cel ce a călcat cu moartea pe moarte. Așadar, Sfintele Sărbători de Paște ne deschid nouă ușile raiului… Să ne veselim și să ne luminăm că Slava Lui Dumnezeu peste noi a răsărit!