Proiectul “Și ei trebuie să aibă o șansă” implementat în urmă cu trei ani de către Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului (MMFPSPV-DPC) și Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România (APCCR) a ajuns la final. În toți acești ani, autoritățile au făcut demersuri pentru  îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor cu autism.

Proiectul “Și ei trebuie să aibă o șansă” a dus la instruirea unui grup de medici în depistarea precoce a autismului, creșterea numărului de specialiști în intervenții terapeutice și dezvoltarea unei rețele naționale de servicii gratuite pentru aceste persoane. În plus, s-a înregistrat și o sporire a gradului de informare și sensibilizare a publicului și a fost elaborată o Strategie Națională pri­vind integrarea socială a autiștilor. “Deși, prin acest proiect s-au realizat pași importanți privind îmbunătățirea vie­ții persoanelor cu autism din România, problemele acestora sunt departe de a fi rezolvate în absența unui cadru legislativ coerent și aplicat. Este nevoie, în primul rând, de reglementări legislative care să asigure respectarea drepturilor persoanelor cu au­tism. De asemenea, serviciile de recuperare tre­buie să fie gratuite, susținute de stat și oferite timpuriu, iar integrarea școlară a copiilor cu autism trebuie să devină o realitate. Nu în ultimul rând, este nevoie de servicii pentru tinerii și adulții cu autism, centrate pe dezvoltarea potențialului lor, pe integrarea în muncă și în comunitate. Aceste servicii lipsesc aproape cu desăvârșire”, spune Adelaine Katerine Tarpan, sociolog, Fundația Romanian Angel Appeal și manager al proiectului. Chiar dacă proiectul s-a încheiat, instruirea medicilor de familie și a pediatrilor, continuă.